Valikko Sulje

Yleistä aikuisten perusopetuksesta

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen. Aikuisten perusopetuksessa voi myös täydentää perusopetuksen tutkintoa tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

Aikuisten perusopetuksessa on kaksi vaihetta: alkuvaihe ja päättövaihe. Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä lukutaitovaihe niille, joilta puuttuu luku- ja kirjoitustaito, tai se on puutteellinen.

Koulutuksen laajuus ja kesto:

 • Lukutaitovaihe, 27 kurssia, 1 lukuvuosi
 • Alkuvaihe, 38 kurssia, 1 lukuvuosi
 • Päättövaihe, 46 kurssia, 1,5 lukuvuotta

Aikuisten perusopetuksessa opiskellaan peruskoulun oppiaineita.
Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.
Opintoihin kuuluu myös ammatinvalinnan ohjausta ja työelämätietoutta.

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe (LUK)

38 ov

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa suomen kieltä ja jotka haluavat saada valmiudet perusopetuksen alkuvaiheeseen (1-6 luokat) ja/tai päättövaiheeseen (7-9 luokat) tai työelämään siirtymistä varten.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen kesto sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Koulutuksessa opiskellaan monia oppiaineita, mm.

 • luku- ja kirjoitustaito, suomen kieli
 • matematiikka
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe (APA)

38 ov

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on puutteita perusasteen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja. Koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot (myös luku- ja kirjoitustaito).

Koulutuksen sisältö

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen kesto sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Koulutuksessa opiskellaan monia oppiaineita, mm.

 • suomen kieli
 • matematiikka
 • tietotekniikka
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • yhteiskunnalliset oppiaineet

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa tarvittava osaaminen, jotta opiskelija pystyy jatkamaan opintojaan aikuisten perusopetuksessa (7-9 luokat), perusopetuksen koko oppimäärän suorittamiseksi ja tukea kotoutumista. Koulutus voi olla osa kotoutumissuunnitelmaa.

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (AIPE)

44 ov

Koulutus on tarkoitettu aikuisille yli 17-vuotiaille, joilla on puutteita perusasteen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja. Koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot kokonaan tai ne ovat puutteelliset. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa myös perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen kesto sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Koulutus muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista

 • äidinkieli / suomi toisena kielenä
 • vieraat kielet
 • matematiikka
 • yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • valinnaisaineet

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) – aikuisille

Koulutuksesta lisätietoja Ammatillisen koulutuksen sivuilta