Valikko Sulje

Jyväskylän kristillinen opisto

 

Noin 550 tyytyväistä opiskelijaa työskentelee opintojensa parissa opistollamme vuosittain. Meiltä löytyy asuntoloissamme 60 vuodepaikkaa. Henkilökuntaa opistolla on noin 70.  Turvallisuus ja ympäristömyönteisyys on meille tärkeää, niistä tunnustuksena turvallisuuspalkinto ja kestävän kehityksen sertifikaatti. Tarjoamme ajankohtaista osaamista, monipuolista koulutusta, opiskelun tukea, uusia alkuja, mitä vain opiskelulta odotat. Lisäksi tarjoamme kokous- majoitus- ja juhlapalveluita.

Tutustu tarkemmin opiston tiloihin ja palveluihin.

Opisto on tehnyt laadukasta ja monipuolista koulutustyötä vuodesta 1942. Opisto on kansanopisto, sisä- ja aikuisoppilaitos, mutta myös erilaisten kesä-, kulttuuri-, kokous- ja seurakuntatapahtumien pitopaikka sekä Keski-Suomen maakunnan herännäisyyden vaalija ja tukikohta. Koulutustoimintaamme toteutetaan ja kehitetään vahvassa yhteistyössä työelämän ja alueellisten verkostojen kanssa.

 

Tunnustuksia:

Historia

Jyväskylän kristillinen opisto on yksi maamme 87 kansanopistosta. Vajaa puolet opistoista on arvopohjaltaan kristillisiä ja kahdeksan niistä herännäis- eli körttiopistoja. Kansanopistojen toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja pääosin valtionavustuksilla rahoitettua. Pienempi osa tuloista kertyy opiskelijamaksuista.

Opisto aloittaa toimintansa marraskuussa 1942

Kansanopistojärjestelmä on pohjoismainen: ensimmäinen kansanopisto perustettiin Tanskaan vuonna 1844. Suomeen, Kangasalalle, ensimmäinen kansanopisto perustettiin vuonna 1888. Jyväskylän kristillinen opisto aloitti toimintansa marraskuun alussa 1942 Keljon Taipaleessa, silloisessa Jyväskylän maalaiskunnassa.

Toiminta siirtyy Sulkulan kartanon tiloihin 1945

Tammikuussa 1944 ostettiin osin kauppias Robert Ruthin ja hänen puolisonsa lahjoitusvarojen turvin (noin miljoona markkaa) silloin Jyväskylän maalaiskunnassa sijainneesta Sulkulan tilasta kuuden hehtaarin alue ja sillä olleet rakennukset 2,5 miljoonan markan kauppahinnalla. Ensimmäinen tynkälukukausi omissa Sulkulan kartanon tiloissa alkoi 9. tammikuuta 1945. Opiskelijoita oli 44, heistä poikia kuusi.

Yksityisen säätiön omistama oppilaitos 2001

Herättäjä-yhdistys oli opiston perustaja ja ylläpitäjä vuoteen 1949 saakka, jolloin ylläpitäjäksi vaihtui Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Vuodesta 2001 alkaen opistoa on ylläpitänyt Jyväskylän kristillisen opiston säätiö.

Hallinto

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi valittavaa jäsentä sekä itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori.

Opiston säätiön valtuuskunta 2022-2025

 • Jukka Alanko
 • Aila-Leena Matthies
 • Ritva Parkkali
 • Jukka Ruotsalainen
 • Seppo Wuolio
 • Timo Jokinen
 • Heikki O. Tukiainen
 • Osmo Kangas
 • Tiina Parviainen
 • Pirjo Salminen
 • Kaarina Heiskanen
 • Jassin Rezai
 • Marko Hämäläinen.

Opiston säätiön hallitus 2022-2023 (varajäsen suluissa)

 • Timo Rusanen (Jukka Helin)
 • Riku Bucht (Jussi Hietala)
 • Helena Peltonen (Tiina Parviainen)
 • Liisa Kuparinen (Tuuni Hjelt)
 • Helena Rasku-Puttonen (Jukka Alanko)
 • Juhani Schiestl (Lea Nevala)
 • Harri Erkamaa (Kati Toivio)

henkilökunnan edustaja

 • Miska Lepistö (Ari Kauppinen)

Opisto tänään

Jyväskylän kristillinen opisto tarjoaa järjestämislupansa rajoissa vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista koulutusta, koulutusta oppivelvollisille ja aikuisten perusopetusta sekä työelämässä jo toimiville vuosittain vaihtuvan tarjonnan lyhytkursseina toteutettavaa ajankohtaiskoulutusta.

Koulutustoiminnan lisäksi opisto tarjoaa monipuolisia tila-, kokous-, majoitus- ja juhlapalveluja sekä työelämän kehittämispalveluja.

 

Opiston vahvuuksia ovat

 • Ennakointikyky
 • Nopea reagointikyky ja ketteryys
 • Uudistumiskykyinen koulutustarjonta
 • Yhteisöllisyyttä vahvistavat arvot ja toimintakulttuuri
 • Sijainti kasvukeskuksessa
 • Hyvät työelämäsuhteet ja verkostot
 • Monipuoliset oppimisympäristöt
 • Henkilöstön korkeatasoinen osaaminen
 • Vahva ja vakaa talous

 

Opiston strategia 2022-2026

JKO:n strategian keskiössä on perustehtävä: Jatkuvaa oppimista ja sydämen sivistystä. Se ohjaa meitä kulkemaan rohkeasti kohti tavoitteita ja kestävää tulevaisuutta arvojemme mukaisesti. Haluamme olla Keski-Suomen yhteisöllisin sivistyskampus, kohtaamme, kuuntelemme ja syvennymme opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin​. Luomme opiskelijan ympärille tiiviin yhteisön, joka auttaa ja tukee opintojen aikana ja jälkeen​, oppimisen ilo kehittyy vuorovaikutuksessa. Yhteiskuntavastuu, arvot ja herännäisyys kehystävät toimintaperiaatteitamme.

 

Opisto lukuina

 • Toiminut vuodesta 1942
 • Vuosibudjetti  5 milj.
 • Henkilökuntaa noin 70
 • Opiskelijoita noin 550
 • Pitkiä koulutusohjelmia 15
 • Opetustiloja 20 (2862 m2)
 • Majoitustiloja 80 henkilölle
 • Juhlasali 180 henkilölle
 • Wivi Lönn-sali 150 henkiölle
 • Ruokasali 120 henkilölle
 • Maksutonta parkkitilaa noin 110 autolle

Alumnitoiminta

 

Rekisteröitymällä alumniksi saat mm. ajankohtaista tietoa Jyväskylän kristillisen opiston järjestämistä tapahtumista, täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä alennusta majoitushinnoista!  

 

Alumniuutiskirje 

Pidämme sinuun yhteyttä 1–2 kertaa vuodessa, lähetämme ns. Alumniuutiskirjeen, josta löydät ajankohtaiset kuulumiset ja tapahtumat. 

 

Kumppanuuspäivä 

JKO järjestää 2 kertaa vuodessa Kumppanuuspäivän. Lähetämme kutsut Kumppanuuspäivään suoraan rekisteröityneille alumneille (muistathan päivittää meille yhteystietosi).  

 

Työelämässä oppijat ja rekrytoinnit 

Alumninamme sinulla on suora yhteys opiskelijoihimme, joiden joukosta löydät osaavia tekijöitä erilaisiin projekteihin ja tehtäviin.  

 

Kurssitapaamiset 

Mikäli haluatte koota vuosikurssinne kasaan ja muistella lämmöllä opiskeluaikoja, ota yhteyttä! Tarjoamme käyttöösi JKO:n tiloja pientä korvausta vastaan ja alennusta majoittumisesta. 

 

Majoittuminen 

JKO:n kodikas asuntola ja maksuttomat parkkipaikat antavat loistavat puitteet Jyväskylässä vierailuun. Meiltä löytyy myös perhehuoneita. Saat alumnina alennusta majoitushinnoista 20%. 

 

Tule kouluttajaksi tai kerro oman uratarinasi 

Alumnien joukosta etsimme myös kouluttajia ja nostamme esille meiltä valmistuneiden opiskelijoiden uratarinoita. 

 

Voit seurata meitä sosiaalisen median kanavissa: 

 

JKO Facebookissa 

JKO Instagramissa 

 

Lisätietoja: Sirkka Salvi, sirkka.salvi@jko.fi tai 050 3899 648 

Tervetuloa mukaan JKO:n alumniverkostoon!

Täyttämällä tämän lomakkeen rekisteröidyt JKO:n alumniksi.

Toiminta on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.
Saat 1–2 kertaa sähköpostiisi alumnikirjeen, jossa kerromme ajankohtaisia kuulumisia. Lisäksi saat kutsun kumppanuuspäiviin, voit myös ilmoittaa halukkuudestasi tehdä yhteistyötä koulutustemme kanssa.

Jyväskylän kristillisen opiston laadunhallintajärjestelmän kuvaus pähkinänkuoressa

 

Laatutyön lähtökohtana on yhteiskuntavastuullinen ja uudistuva kansanopisto, joka toimii opiskelijoiden, asiakkaiden, työelämän ja yhteistyökumppaneiden parhaaksi kansanopistopedagogiikan pohjalta yhteisöllisesti ja ennakoiden.

Laadunhallinta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: suunnittelu – toiminta – seuranta ja arviointi – laadun kehittäminen.  Laadunhallintaa toteuttaa koko henkilöstö ja sitä johtaa laaturyhmä laatutyön vuosikellon mukaisesti. Laadunhallinnan kehittämisessä ovat vahvasti mukana myös työelämä, sidosryhmät ja opiskelijat.

Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisema Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2030 linjaa JKO:n laadunhallinnan vision, keskeiset sisällöt ja vaikuttavuustavoitteet. Laadunhallinnan jatkuvan parantamisen periaate on yhdenmukainen valtionhallinnon asettaman laadunhallinnan vision kanssa.

Laadunhallintajärjestelmän kulmakiviä on neljä

BSC tuloskortti

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) toimii opiston strategian toteutumisen arvioinnin välineenä. Tuloskortin mittareiden laadinnassa kiinnitetään huomiota sekä lyhyen aikavälin, että koko strategiakauden mittaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Palautejärjestelmä

BSC tuloskorttia täydentää monipuolinen palautejärjestelmä, jolla kerätään tietoa prosessien toimivuudesta, asiakastyytyväisyydestä sekä toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista. Palautejärjestelmän lähtökohtana on tasapaino ulkoisten ja sisäisten arviointien välillä, nykytilanteen seuranta ja ennakointi sekä opiston koko toimintakulttuurin kehittäminen. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita.

Toiminnanohjausjärjestelmä

JKO:n toiminnanohjausjärjestelmä on rakennettu Office 365 pilvipalveluympäristöön, Sharepointin pohjalle. Toiminnanohjausjärjestelmä on samalla henkilöstön intra ja arjen työkalu. Toiminnanohjausjärjestelmä/intra pohjautuu organisaatiorakenteen mukaiseen vastuutettuun työnjakoon. Tätä järjestelmää ohjaavat vuosikello- ja prosessityöskentely, niiden toimivuutta seuraavat mittarit, palautejärjestelmä ja tulosten analysointi sekä niistä johdetut päätöksentekoprosessit.

Laatuosaaminen

Keskeinen osa laadunhallintaa on henkilöstön laatuosaamisen vahvistaminen. Opisto kehittää laadunhallintaosaamistaan henkilöstökoulutuksien, itsearviointien ja sisäisten vertaisarviointien, verkostohankkeiden sekä uutiskirjeiden avulla. Henkilöstön yhteinen tavoite on tuottaa laadukkaita opiskelija- ja asiakaslähtöisiä koulutuksia ja palveluja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Laadunhallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistyötä ohjaa ja valvoo rehtori yhteistyössä laatupäällikön, johtoryhmän, laaturyhmän ja koulutuksen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän kanssa.

Opiston laatu-ja kehittämispäällikkönä toimii Sirkka Salvi.

Jyväskylän kristillisen opiston laadunhallintajärjestelmä 2022

Seurat

Seurat ovat olennainen osa herännäisyyden hengellistä elämää. Seuratilaisuudet ovat kaikille avoimia.
Seuroissa vuorottelevat puheet ja virret. Herännäisseurojen parisataavuotiseen perinteeseen kuuluu, että puheita ei yleensä valmistella etukäteen. Puhujat saavat virikkeitä toisiltaan ja jatkavat toistensa ajatuksia. Parhaimmillaan seurojen puheista muodostuu kokonaisuus.
Virsikirjana seuroissa käytetään Siionin virsiä. Valitsemillaan virsillä kuulijat kommentoivat puhetta. Tärkeä osa seuroja on myös tuttujen tapaaminen ja vieraisiin tutustuminen kahvipöydän ääressä.

 

Tervetuloa seuroihin hiljentymään, veisaamaan, virkistymään ja tapaamaan ystäviä!

 

SEURAT
JYVÄSKYLÄN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
Sulkulantie 28

 

 
Sunnuntai 5.2.2023 11:00 – 13:45 Opiston kirkkopyhä Kuokkalan kirkko: Messu, lounas ja seurat  

Talviveisuut 2023 Jyväskylässä 18.3. – 19.3. Kuokkalan kirkko  -katso lisää

Keskiviikko 19.4.2023 18:00 Seurat S109 SULKULA-SALI
 
Keskiviikko 24.5.2023 18:00 pihaseurat 

 

 

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan.

Otamme huomioon päivittyvät, valtakunnalliset turvallisuusohjeet.

TERVETULOA!

Herännäisopistot

Suomessa on 87 kansanopistoa.

41 niistä on arvopohjaltaan kristillisiä.

Kahdeksan herännäisopistoa muodostavat vuonna
2002 perustetun OldBrandNew-opistojen (OBN) yhteistyörenkaan.

OBN- Opistojen joukossa on suuria ja pieniä. Osa niistä on kaupunki- tai taajama-, osa maaseutuopistoja. OBN-opistojen koulutustarjonta on laaja. Opistoissa saa ammatillista koulutusta (perustutkintoja, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja), perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta, vapaan sivistystyön koulutusta, AMK-opintoja, lukiokoulutusta sekä avoimen yliopiston opintoja.

Osa OBN-opistoista suunnittelee parhaillaan yhteistyönsä tiivistämistä Herännäisopistojen konsortioksi.

 

Lisätietoja yhteistoimintarenkaaseen kuuluvista opistojen koulutustarjonnasta saat alla olevista linkeistä:

Eurajoen kristillinen opisto
Koulutie 4, 27100 Eurajoki | (02) 8680 065

Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä | (014) 334 8000

Kainuun opisto
Tahvintie 4, 88380 Mieslahti | (08) 873 116

Lapuan kristillinen opisto
Siiriläntie 11-3, 62100 Lapua | (06) 4339 200

Lieksan kristillinen opisto
Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti | (013) 547 141

Raudaskylän kristillinen opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska | (08) 4276 200

Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku | (02) 4123 500

Valkealan kristillinen kansanopisto
Kansanopistontie 53, 47830 Hasua | (05) 3414 600

Keski-Suomen kansanopistot

Keski-Suomen alueella on Jyväskylän kristillisen opiston lisäksi viisi muuta kansanopistoa. Kansanopistot muodostavat Keski-Suomen kansanopistojen yhteistoimintarenkaan (konsortion).

Löydät tarkemmmat tiedot Keski-Suomen kansanopistoista alla olevien linkkien välityksellä

Alkio-opisto, Korpilahti

Iso Kirja -opisto, Keuruu

Jämsän Kristillinen Opisto, Jämsä

Karstulan Evankelinen Opisto, Karstula

Keski-Suomen Opisto, Äänekoski 

 

Jyväskylän kristillinen opisto on säätiöpohjainen, herännäishenkinen, monialainen kansanopisto, jossa opiskelee noin 450 opiskelijaa. Oppilaitos järjestää ammatillista koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä perusopetusta. Lisäksi opiston tarjontaan kuuluu monipuolinen lyhytkurssitoiminta. Opisto sijaitsee Kuokkalassa, keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Opiston palveluksessa on n. 70 työntekijää ja n. 50 tuntiopettajaa.

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja.