Hanketoiminnalla kehitetään ja verkostoidutaan 

Uusi hallitusohjelma vuosille 2023–2027 ja OKM:n sekä OPH:n rahoittamat kehittämiskohteet linjaavat opiston hanketoimintaa. Kehittämiskohteet määräytyvät näiden rahoitusten ja opiston strategian pohjalta. Hanketoiminnan resurssien avulla kehitämme, pilotoimme ja ennakoimme opiston tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimintoja. Hankkeet toteutetaan pääosin verkostohankkeina, joissa kumppanina on muita koulutuksen järjestäjiä ja yhdistyksiä. Verkostot olivat alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Erilaisia hankekumppaneita on yli sata. 

Hanketoiminnan painopisteitä 2024:

 

  • Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistäminen 
  • Digikyvykkyys 
  • Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen 
  • Hyvinvointiosaaminen 
  • Opetuksen ja ohjauksen tukitoimet 
  • Kansainvälinen toiminta 

 

Kysy meitä hankekumppaniksi!

Sirkka Salvi  
Laatu- ja kehittämispäällikkö
Puh. +358 (0)50 3899 648
sirkka.salvi(at)jko.fi 

Anna-Liisa Vallipuro (Kansainvälisyyshankkeet)
Opettaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori
Puh. +358 (0) 50 389 9641
anna-liisa.vallipuro(at)jko.fi 

Anna Maria Saari 
Hanketyöntekijä
Puh. +358 (0) 44 752 2763
annamaria.saari(at)jko.fi 

Ota yhteyttä

Sirkka Salvi  
Laatu- ja kehittämispäällikkö
Puh. +358 (0)50 3899 648
sirkka.salvi(at)jko.fi