Perhepäivähoitaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoidon osaamisala (150 osp)

Haaveiletko työstä kodinomaisessa ympäristössä lasten parissa? Perhepäivähoitaja työskentelee lapsilähtöisessä ympäristössä, jossa voi tukea lasten kasvua ja kehitystä.  

Perhepäivähoitaja suunnittelee ja toteuttaa monipuolista ja lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.  

 

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisällöt

  Tutkinto sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

   

  Pakolliset tutkinnon osat (60/110 osp)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

  tai

  • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
  • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
  • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)

   

  Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp) esim.

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
  • Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp).

   

 • Suoritustavat

  Perhepäivähoitajan osaamisalaa opiskellaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja on maksuton opiskelijalle.

   

  Oppisopimus

  Oppisopimuksen pohjalla on työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän (työtunteja viikossa vähintään 25). Opintoihin kuuluu lähipäiviä opistolla sekä verkkotehtäviä. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin oppilaitosvaltainen koulutus.

  Tutustu tarkemmin oppisopimuskoulutukseen JKO:lla.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus.fi

 • Hakeminen ja valintakriteerit

  Koulutukseen haetaan JKO jatkuvassa haussa.

  JKO:n jatkuvassa haussa voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

  Katso tarkemmat aikataulut hakeutuminen -sivuilta.

  Tutkinnossa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista (Sora). Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote.

  Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

   
  Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote.

  Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

 • Opintojen kustannukset

  Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

  Asumis- ja ruokailukustannusten kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä (laki ammatillisesta koulutuksesta).

Ota yhteyttä

Elina Kari (tutkinnon vastuuopettaja)
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi