Valikko Sulje

Yleistä ammatillisesta koulutuksesta

Opistollamme voit opiskella ammattiin joustavasti ja yksilöllisesti perustutkinnossa, ammattitutkinnoissa sekä erikoisammattitutkinnossa. Ammatillisia tutkintoja voivat suorittaa nuoret ja aikuiset.

Voit suorittaa tutkinnon osia kaikista tarjolla olevista tutkinnoista joko tutkintoon järjestettävän koulutuksen kautta tai työelämässä hankitun osaamisen osoittamalla. Koulutusta järjestetään opistolla, mutta osaamisen voi hankkia myös työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle ja siinä suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen tarpeita vastaava koulutuspolku.  

Opiston eri tutkintoihin on jatkuva haku ja aloittamisaika koulutukselle voidaan sopia yksilöllisesti. Opistolla järjestettävän koulutuksen tarjontaa kehitetään jatkossakin yhä enemmän työelämän tarpeisiin. Joustavat tavat oppia ja ohjaus vaikkapa verkon välityksellä mahdollistaa monimuotoisia opintopolkuja. Meille voit hakeutua opiskelemaan mistä päin Suomea tahansa.

Ammatillinen koulutus turvaa osaamisen työelämässä ja täydennyskoulutus on tätä päivää. Työelämän muutoksiin tulee voida reagoida nopeasti ja siihen ammatillinen koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden. Kaikista ammatillisista tutkinnoista saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja/tai yliopistoihin. Yhteisiä tutkinnon osia voi nyt suorittaa myös osana ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista johdetut yhteiset tutkinnonosat ovat hyvä lisä tutkintoon, mikäli haluat kehittää akateemisia taitojasi edelleen. 

Tutkinnon perusteet ovat kaikkien nähtävillä opetushallituksen ePerusteet palveluissa. Omaa osaamista voi arvioida jo hakeutumisvaiheessa Osaan.fi palvelussa. 

Ajankohtaisen tiedon ja vastuuopettajien yhteystiedot löydät kunkin tutkinnon kuvauksesta. Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

Opintojen kustannukset 

Perustutkinnossa opinnot ovat maksuttomia (osa oppikirjoista ja materiaaleista maksullisia). Perustutkinto kuuluu opintososiaalisten etujen piiriin, lisätietoja Kelan sivuilta. Asumis- ja ruokailukustannusten kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä (laki ammatillisesta koulutuksesta).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutus on maksullista. Kustannukset ovat:

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 418 € työelämäpainotteinen opiskelu / 385 € työelämässä toteutettava koulutus
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoitajan osaamisala 385 €
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 385 €
 • Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 385 €
 • Vammaisalan ammattitutkinto 385 €
 • Yksittäisten tutkinnonosien hinta on 150€

Oppisopimuskoulutus on maksuton. 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

Lisätietoja:

Kati Toivio
Ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori
+358417313220
kati.toivio(at)jko.fi 


Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon Opintopolussa

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

 

 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja)

180 osp

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Työ vaatii hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu lastenohjaajan työssä. Lastenohjaaja työskentelee usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Lastenohjaaja on kelpoinen toimimaan mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, kerhotoiminnassa, perhepäivähoitajana, seurakunnan lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyössä, perhetoiminnassa sekä ohjaajana perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työympäristöinä voivat olla myös erilaiset järjestöt. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko oppilaitos- tai työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitosvaltaisen koulutuksen kesto on n. 3 vuotta, työelämävaltaisessa ja oppisopimuskoulutuksessa n. 2 vuotta. Opintojen lopullinen kesto määräytyy jokaiselle opiskelijalle tehtävän Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan ammattitaidon hankkimiseen.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat (85 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat (20/25 osp)

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)

TAI

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä (25 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (35-40 osp) esim.

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on soveltuvuus ja alalle vaadittava terveys (Sora-lainsäädäntö). Valituksi tuleminen edellyttää myös osallistumista valintakokeeseen. Valintakoe sisältää psykologin testauksen, haastattelun ja ryhmätilanteen sekä kouluttajien haastattelun.

 

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tutkinnon vastuuopettaja:

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

Kevään yhteishaussa perusopetuksen päättävät tai ilman aikaisempaa toisen asteen tutkintoa olevat hakevat Opintopolussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (nuoriso- ja yhteisöohjaaja)

180 osp

Nuoriso- ja yhteisöohjajana työskentelet eri ikäisten ihmisten parissa. Ohjaat, opastat ja tuet iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työn painopisteenä on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi ja erityisosaamistasi. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ympäristöissä, erilaisissa projekteissa, yksityisellä sektorilla sekä erilaisissa kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä.

Opiskelu etenee yksilöllistä opintopolkua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Opintojen kokonaislaajuus on 180 osp.

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat (110 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen (35 osp)
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp) esim. 

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen (15 osp)
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta / korkeakouluopinnoista / muista opinnoista (1 – 25 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan erikseen valintakokeeseen. Valintakoe sisältää psykologin testauksen, haastattelun ja ryhmätilanteen sekä kouluttajien haastattelun. Pääsyvaatimuksena perusopetuksen päättötodistus tai vastaava todistus sekä soveltuvuus opiskeluun ja nuoriso- ja yhteisöohjaajan työhön ja työssä vaadittava kielitaito. Toisen asteen tutkinto sekä työkokemus lasketaan eduksi.

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote.

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tutkinnon vastuuopettaja:

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja)

150 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko oppilaitos- tai työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat (100 osp)

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä (40 osp)

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat (30osp)

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp) tai
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp) esim.

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp).

 

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote.

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

 

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tutkinnon vastuuopettajat:

Sari Paananen
Opettaja
+358 (0)50 3899 639
sari.paananen(at)jko.fi

Petri Rönkä
Opettaja
+358 (0)50 3899 636
petri.ronka(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoidon osaamisala (perhepäivähoitaja)

150 osp

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat (60/110 osp)

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

TAI

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp) esim.

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp).

 

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Perhepäivähoitajan osaamisalaa opiskellaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja opiskelijalle on maksuton. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

 

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tutkinnon vastuuopettaja:

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

 

 


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

150 osp

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto on monialainen ammattitutkinto jossa on 5 eri tutkintonimikettä ja useita tutkinnonosia, joilla voi laajentaa työelämälähtöisesti ammattitaitoa erilaisiin työtehtäviin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa:

 • kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja)
 • toimitilahuollon osaamisala (laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja)
 • kiinteistönhoidon osaamisala (kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja)

Jyväskylän kristillinen opisto tarjoaa mahdollisuuden seuraaviin tutkintonimikkeisiin:

 • Toimitilahuoltaja
 • Kodinhuoltaja
 • Laitoshuoltaja

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia. Voit suorittaa muilta osaamisaloilta koko tutkinnon tai tutkinnon osia, mikäli sinulla on oppisopimuspaikka tai työpaikka jossa voit osoittaa osaamisesi suoraan työelämässä.

 

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat (60 osp)

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

JA osaamisalasta riippuen yksi seuraavista:

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (45 osp)
 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)
 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp) esim.

 • Avustaminen ja huolenpito (30 osp)
 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (30 osp)
 • Huonekasvien huoltaminen (15 osp)
 • Kodin ruokapalvelut (30 osp)
 • Tekstiilien huoltaminen (30 osp)
 • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut (30 osp)
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut (30 osp)
 • Laitoshuoltopalvelut (30 osp)

 

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja opiskelijalle on maksuton. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

 

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tutkinnon vastuuopettaja

Niina Hakala
Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

 

 


Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala (henkilökohtainen avustaja)

150 osp 

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana henkilöille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta. Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut edistää toiminnallaan työhyvinvointia ja turvallisuutta.

Tutkinnon suorittaneen valintojen mukaan henkilökohtainen avustaja tukee asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä toimia yhteistyössä perheen ja läheisten kanssa. Tutkintoon voi sisältyä tutkinnon osa tai osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteesta sekä ammatillisen perustutkinnon, toisesta ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1–2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia. 

 

Tutkinnon muodostuminen: 

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) 

 • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen (30 osp) 
 • Henkilökohtainen avustaminen (60 osp) 

Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) esim. 

 • Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp) 
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15 osp) 
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia (30 osp) 
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (15–60 osp) esim.  kasvatus- ja ohjausalan ammatti- tai perustutkinnosta. 

 

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta. 

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote. 

 

Yhteystiedot: 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla. 

Tutkinnon vastuuopettajat: 

Tiina Mennala 
Opettaja 
+358 (0)44 7522 776 
tiina.mennala(at)jko.fi  

Niina Hakala 
Opettaja 
+358 (0)44 7522 731 
niina.hakala(at)jko.fi 

Koulutussihteeri 
+358 (0)44 752 2714 
koulutussihteerit(at)jko.fi 
 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

 

 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, suntio tai hautaustoimistotyöntekijä

150 osp

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa; seurakuntapalvelun osaamisala ja hautauspalvelun osaamisala. Seurakuntapalvelun osaamisalan valinneet voivat toimia esim. suntiona tai vahtimestarina seurakunnassa. Hautauspalvelun osaamisalan valinneet voivat toimia hautaustoimistotyöntekijänä alan yrityksissä.

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittanut osaa valmistella kirkon tai seurakunnan tilan jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia varten, luoda edellytykset hengelliselle toiminnalle sekä huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta. Hän noudattaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja irtaimiston valvonta- ja hoitovelvoitteita sekä ohjaa tilojen käyttäjiä. Hän osaa toimia yhteistyössä hautaustoimistojen ja muiden hautauksesta vastaavien yhteistyökumppanien kanssa.

Lisäksi hän voi suuntautua seurakuntatilojen puhtaanapidon ja keittiötoiminnan hoitamiseen, seurakunnassa toimivien työntekijöiden tai vapaaehtoisten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen, erilaisista hautauksista huolehtimiseen tai hautausmaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hautauspalvelun osaamisalan suorittanut osaa muun muassa tehdä asiakaspalvelu- ja myyntityötä hautaustoimistossa, järjestää hautaukseen liittyvät toimenpiteet sekä uskonnollisen hautaan siunaamisen yhteistyössä seurakunnan kanssa tai tunnustuksettoman jäähyväistilaisuuden.

Lisäksi hän voi suuntautua eri uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja uskonnottomien hautauksien järjestämiseen, vainajan kuljetusjärjestelyistä vastaamiseen, asiakkaan palveluun perunkirjoituksessa ja kuolinpesän talousasioissa tai hautauspalvelujen markkinoinnin ja viestinnän hoitamiseen.

Molemmilla osaamisaloilla voi suuntautua myös krematoriotyöskentelyyn tai yrittäjänä toimimiseen seurakunta- tai hautauspalvelualalla.

 

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp)

 • Seurakunta- ja asiakaspalvelu (45 osp)

JA osaamisalasta riippuen yksi seuraavista:

 • Kirkollisten tilaisuuksien ja tilojen hoitaminen (45 os)
 • Hautaustoimiston palveluprosessin ja hautausjärjestelyjen hoitaminen (45 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) esim.

 • Hautauksien hoitaminen (20 osp)
 • Hautausmaiden hoitaminen (30 osp)
 • Vainajan kuljetusjärjestelyt (20 osp)
 • Perunkirjoituksen ja kuolinpesän neuvontapalvelut (20 osp)
 • Krematoriotyöskentely (20 osp)
 • Seurakunta- ja hautauspalvelualan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

 

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

 

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tutkinnon vastuuopettaja

Mira Piispa
Opettaja
+358 (0)50 3899 680
mira.piispa(at)jko.fi

Marja Elsinen
Opettaja
+358 (0)44 7522 793
marja.elsinen(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden.

 

 


Avustaminen ja huolenpito – tutkinnon osa

30 osp

Haluatko kehittyä?
– asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa
– saada varmuutta avustamisen ja huolenpidon palvelutilanteissa sekä työyhteisössä toimimiseen

Osaamista kehitetään tietopuolisilla opinnoilla ja käytännön työtehtävissä hoivalaitoksissa avustamis- ja huolenpitotehtävissä.

Osaaminen osoitetaan näytössä avustamalla asiakasta pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä.

Saat opinnoista tutkinnon osa -todistuksen ja voit liittää nämä opinnot esim. toimitilahuoltajan, kodinhuoltajan tai henkilökohtaisen avustajan opintoihin.

Hinta: 150 euroa

Tämä tutkinnon osa kuuluu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon. Voit suorittaa myös koko tutkinnon.

Hakutiedot löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen. Lisätietoa opiskelukustannuksista ja opintojen rahoituksesta löydät opiston nettisivuilta Yleistä ammatillisesta koulutuksesta.

Yhteystiedot:

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Tiina Mennala
Opettaja
+358 (0)44 752 2776
tiina.mennala(at)jko.fi

Niina Hakala
Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku suorana opistolle joustavasti ympäri vuoden.

Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) – aikuisille

38 viikkoa

Haluatko oppia lisää suomen kieltä, tai tarvitsetko vielä vähän lisää aikaa miettiä mikä sinusta tulee isona? Uusi tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) aikuisille alanvaihtajille sekä maahanmuuttajataustaisille alkaa opistolla ensimmäisen kerran syksyllä 2022!

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja uravalintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto turvallisessa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelmassa voivat painottua mm. S2-opinnot, ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen tai työelämässä oppiminen. TUVA-koulutuksen aikana suoritetut ammatillisissa perustutkinnoissa pakolliset yhteiset tutkinnon osat pehmentävät siirtymää ammatilliseen koulutukseen.

Opiskelija voi siirtyä joustavasti TUVA-koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen saatuaan tarvittavat valmiudet ja opiskelupaikan toiselta asteelta.

TE-toimiston asiakkaiden on sovittava TUVA-koulutuksen opinnoista TE-toimiston kanssa ennen koulutuksen alkua.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) sekä valinnaisista opinnoista.

Valinnaisiksi opinnoiksi voit valita esimerkiksi

 • perustaitojen vahvistamista
 • ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista
 • työelämätaitoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista
 • arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta

Työelämään tutustuminen opiskelun aikana helpottaa ammatinvalintaa ja oman koulutuspolun suunnittelua.

Hakutiedot löydät opiston nettisivuilta Hakeutuminen.

 

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Koulutukseen voit hakea jatkuvan haun kautta.