Koulutuksia maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetuksen lisäksi maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ovat Tutkintokoulutukseen valmentavat koulutukset (TUVA) sekä Kotoudu kansanopistossa – maahanmuuttajien lukutaitokoulutus (KTT).

Kaikki koulutuksiin hakeneet kutsutaan valintahaastatteluun.

Katso hakeutumisen aikataulut täältä.

Koulutukset

 • Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe (LUK)

  Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa suomen kieltä ja jotka haluavat saada valmiudet perusopetuksen alkuvaiheeseen (1-6 luokat) ja/tai päättövaiheeseen (7-9 luokat) tai työelämään siirtymistä varten.

  Tutustu koulutuksen sivuihin.

 • Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe (APA)

  Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on puutteita perusopetuksen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja.

  Tutustu koulutuksen sivuihin.

 • Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (AIPE)

  Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on puutteita perusopetuksen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja tai aikuisille, jotka haluavat täydentää perusopetuksen oppiaineiden osaamistaan yhdellä tai useammalla kurssilla. Koulutus antaa mahdollisuuden myös korottaa perusopetuksen arvosanoja.

  Tutustu koulutuksen sivuihin.

   

 • TUVA - Aikuisille

  Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja uravalintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto turvallisessa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä.

  Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelmassa voivat painottua mm. S2-opinnot, ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen tai työelämässä oppiminen. TUVA-koulutuksen aikana suoritetut ammatillisissa perustutkinnoissa pakolliset yhteiset tutkinnon osat pehmentävät siirtymää ammatilliseen koulutukseen.

  Tutustu koulutuksen sivuihin.

 • Kotoudu kansanopistossa (KTT) 15 ov

  Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus (KTT)

  Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta.

  Tutustu koulutuksen sivuihin.

Ota yhteyttä

Koulutussihteeri
p. 044 7522 716
koulutussihteerit(at)jko.fi