Valikko Sulje

Taidevuosi oppivelvollisille 

Kuvataide-, kädentaito-, musiikki- ja teatteripainotteinen taidevuosi oppivelvollisille

53 op (35 ov)

Taidevuosi on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneille oppivelvollisille. Taidevuosi vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen ja elämäntaitojen hallintaan. Opisto on yhteisöllinen oppimisympäristö, joka tukee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua. Taidevuoden aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta sekä jatko-opintoihin että uravalintoihin.

Taidevuosi…

 • tarjoaa uusia ystäviä ja mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa mukavassa seurassa
 • parantaa perustaitojasi ja opiskeluvalmiuksia ennen toisen asteen opintoja
 • syventää taitojasi ja harrastuneisuuttasi taiteen aloilla
 • vahvistaa itsetuntoa ja identiteettiä taiteen kautta
 • syventää kestävän kehityksen osaamista ja ymmärrystä
 • tukee opiskelumotivaation löytämisessä
 • selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi monipuolisen ohjauksen avulla
 • tarjoaa tukea arjen taitojen vahvistamiseen ja itsenäiseen asumiseen

Vuoden mittaisen koulutuksen aikana voit myös asua maksutta opiston viihtyisässä asuntolassa (asuntolapaikat ensisijaisesti niille, joiden koti on Jyväskylän ulkopuolella) ja opetella itsenäistä asumista tuetusti. Henkilökohtaista ohjausta saat opettajilta, opinto-ohjaajilta, asuntolaohjaajalta, sekä muilta opiskelijoilta (koulutetut vertaisohjaajat).

Koulutuksen sisällöt

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Koulutuksen sisällöt koostuvat yhteisistä opinnoista (24 op) sekä suuntautumisopinnoista (29 op).

Yhteisiä sisältöjä ovat mm. opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan liittyvät taidot.

Suuntautumisopinnoiksi voit valita esimerkiksi

 • kuvataidetta (maalaus, piirustus, värioppi…)
 • kädentaitoja (tuunaaminen, värjäys, kankaanpainanta, nukkemuotoilu…)
 • musiikkia (bändisoitto, ääni- ja studiotekniikka, improvisointi…)
 • teatteria (ilmaisun perusteet, näyttelijäntyö, kameranäytteleminen…)

Voit tutustua Opetushallituksen vahvistamiin Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin nettisivuilla: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7527942

Kevään yhteishaussa Taidevuosi oppivelvollisille paikkaan haetaan Opintopolussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

 

 

Yhteishaun jälkeen voit hakea suoraan opistolle jatkuvan haun kautta.

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

 • Opiskelu ja lounas ovat maksuttomia.
 • Opiston asuntolassa asuminen (asuntolapaikat ensisijaisesti niille, joiden koti on Jyväskylän ulkopuolella) ma-pe on maksutonta ja sisältää myös maksuttoman aamiaisen ja päivällisen. (HUOM! Asuntolassa ei pääsääntöisesti voi asua viikonloppuna la-su.)

Yhteystiedot

Ari Kauppinen
opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku oppilaitokseen

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa

Opistovuosi oppivelvollisille JKO:lla

Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) – Kasvun paikka

38 viikkoa

Haluatko korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, tai tarvitsetko vielä vähän lisää aikaa miettiä mikä sinusta tulee isona? Uusi tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) – Kasvun paikka alkaa opistolla ensimmäisen kerran syksyllä 2022!

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja uravalintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto turvallisessa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelmassa voivat painottua mm. perusopetuksen arvosanojen korottaminen, ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen tai työelämässä oppiminen.

Opiskelija voi siirtyä joustavasti TUVA-koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen saatuaan tarvittavat valmiudet ja opiskelupaikan toiselta asteelta.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) sekä valinnaisista opinnoista.

Valinnaisiksi opinnoiksi voit valita esimerkiksi

 • perustaitojen vahvistamista
 • ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista
 • työelämätaitoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista
 • arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta

Työelämään tutustuminen opiskelun aikana helpottaa ammatinvalintaa ja oman koulutuspolun suunnittelua.

Hakutiedot löydät opiston nettisivuilta Hakeutuminen.

 

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
koulutussihteerit(at)jko.fi

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet, perus- ja lisäopetus
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

 

Kevään yhteishaussa TUVA – Kasvun paikkaan haetaan Opintopolussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

 

 

Yhteishaun jälkeen voit hakea suoraan opistolle jatkuvan haun kautta.


Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja)

Lisätietoa koulutuksesta Ammatillisen koulutuksen sivulta

StarttiTuva

 

JKO:lla on alkamassa elokuussa uusi oppivelvollisten Tuva-ryhmä: StarttiTuva. Se on suunnattu vahvempaa tukea tarvitseville nuorille. StarttiTuvan hakuaika on 29.5.-9.6.2023 erillishakuna JKO:n sivujen kautta.

 

Mitä eroa on Tuva Kasvunpaikka- ja StarttiTuva -koulutuksilla?

Tuva Kasvunpaikka: Haku koulutukseen on ollut yhteishaussa. Haastattelut ovat to 25.5. (tai varapäivänä ke 24.5.). Valinnoista ilmoitetaan 15.6. alkaen yhteishaun tulosten yhteydessä. Tässä Tuvassa tarjotaan mm. kaikille yhteisiä opintoja, perustaitojen vahvistamista ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Tuva Kasvunpaikalle otetaan uusia opiskelijoita jatkuvan haun kautta, jos vapaita opiskelupaikkoja jää.

StarttiTuva: Haku koulutukseen on suoraan JKO:lle ma 29.5. – pe 9.6. Haastattelut ovat ti 20.6. Valinnoista ilmoitetaan pian haastattelujen jälkeen. Tässä Tuvassa painotetaan Arjen taitojen ja yhteiskunnallisen osallisuuden opintoja. StarttiTuvalle otetaan uusia opiskelijoita jatkuvan haun kautta, jos vapaita opiskelupaikkoja jää.

 

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
koulutussihteerit(at)jko.fi

Iita Lepo
Opinto-ohjaaja
iita.lepo(at)jko.fi
050 389 9619

 

Haku suoraan opistolle jatkuvan haun kautta.