Valikko Sulje

Taidevuosi oppivelvollisille 

53 op (35 ov)

Taidevuosi on oppivelvollisille suunnattu koulutus, joka vahvistaa nuoren opiskelutaitoja, elämäntaitojen hallintaa sekä valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen. Taidevuoden aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta sekä jatko-opintoihin että uravalintoihin. Koulutuksen sisällöt koostuvat yhteisistä opinnoista sekä suuntautumisopinnoista. Yhteisiä sisältöjä ovat mm. opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan liittyvät taidot. Opisto on yhteisöllinen oppimisympäristö, joka tukee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua.

Lukuvuonna 2024-25 koulutuksessa on valittavana kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: Kuvataide ja kädentaidot tai Musiikki ja ilmaisu. Valinta tehdään hakuvaiheessa, kumpikin suuntautumisvaihtoehto on oma hakukohteensa. Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa.

Taidevuosi…

 • tarjoaa uusia ystäviä ja mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa mukavassa seurassa
 • parantaa perustaitojasi ja opiskeluvalmiuksia ennen toisen asteen opintoja
 • syventää taitojasi ja harrastuneisuuttasi taiteen aloilla
 • vahvistaa itsetuntoa ja identiteettiä taiteen kautta
 • syventää kestävän kehityksen osaamista ja ymmärrystä
 • tukee opiskelumotivaation löytämisessä
 • selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi monipuolisen ohjauksen avulla
 • tarjoaa tukea arjen taitojen vahvistamiseen ja itsenäiseen asumiseen

Vuoden mittaisen koulutuksen aikana voit myös asua maksutta opiston viihtyisässä asuntolassa (asuntolapaikat ensisijaisesti niille, joiden koti on Jyväskylän ulkopuolella) ja opetella itsenäistä asumista tuetusti. Henkilökohtaista ohjausta saat opettajilta, opinto-ohjaajilta, asuntolaohjaajalta, sekä muilta opiskelijoilta (koulutetut vertaisohjaajat).

 

Koulutuksen sisällöt

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Koulutuksen sisällöt koostuvat yhteisistä opinnoista (24 op) sekä suuntautumisopinnoista (29 op).

Yhteisiä sisältöjä ovat mm. opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan liittyvät taidot.

 

Suuntautumisopinnot

Kuvataide ja kädentaidot

Kuvataide ja kädentaidot -suuntautumisopinnoissa tutustut erilaisiin kuvataiteen ja kädentaitojen menetelmiin ja tekniikoihin. Tutustut mm. piirtämisen ja maalaamisen perusteisiin, värioppiin ja sommitteluun. Kädentaidoissa tutustut tekstiilitekniikoihin, tuunaamiseen ja plastiseen sommitteluun. Opinnoista saat perustan ja vahvistat omaa osaamista sekä luot pohjaa oman taiteen tekemiselle tulevaisuudessa.

Musiikki ja ilmaisu

Musiikki ja ilmaisu -suuntautumisvaihtoehto sisältää monipuolisia musiikin ja draamailmaisun osa-alueita. Tutustut mm. bändisoittoon, lauluntekoon, ääni- ja studiotekniikkaan sekä ilmaisun ja teatterintekemisen perusteisiin. Pääset laulamaan, soittamaan ja tekemään improvisaatio- ja teatteriharjoitteita.

 

Voit tutustua Opetushallituksen vahvistamiin Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin nettisivuilla: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7527942

Kevään yhteishaussa Taidevuosi oppivelvollisille paikkaan haetaan Opintopolussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

 

 

Yhteishaun jälkeen voit hakea suoraan opistolle jatkuvan haun kautta.

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

Opiskelu ja lounas ovat maksuttomia.

Opiston asuntolassa asuminen (asuntolapaikat ensisijaisesti niille, joiden koti on Jyväskylän ulkopuolella) ma-pe on maksutonta ja sisältää myös maksuttoman aamiaisen ja päivällisen. (HUOM! Asuntolassa ei pääsääntöisesti voi asua viikonloppuna la-su.)

 

Yhteystiedot

Iita Lepo
opettaja, opinto-ohjaaja
+358 (0)50 389 9619
iita.lepo(at)jko.fi

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku oppilaitokseen

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa

Opistovuosi oppivelvollisille JKO:lla

Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) – Kasvun paikka

38 viikkoa

Haluatko korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, tai tarvitsetko vielä vähän lisää aikaa miettiä mikä sinusta tulee isona? Uusi tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) – Kasvun paikka alkaa opistolla ensimmäisen kerran syksyllä 2022!

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintoihin ja uravalintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto turvallisessa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelmassa voivat painottua mm. perusopetuksen arvosanojen korottaminen, ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen tai työelämässä oppiminen.

Opiskelija voi siirtyä joustavasti TUVA-koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen saatuaan tarvittavat valmiudet ja opiskelupaikan toiselta asteelta.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu yhteisistä opinnoista (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) sekä valinnaisista opinnoista.

Valinnaisiksi opinnoiksi voit valita esimerkiksi

 • perustaitojen vahvistamista
 • ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista
 • työelämätaitoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista
 • arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta

Työelämään tutustuminen opiskelun aikana helpottaa ammatinvalintaa ja oman koulutuspolun suunnittelua.

Hakutiedot löydät opiston nettisivuilta Hakeutuminen.

 

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
koulutussihteerit(at)jko.fi

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet, perus- ja lisäopetus
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

 

Kevään yhteishaussa TUVA – Kasvun paikkaan haetaan Opintopolussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

 

 

Yhteishaun jälkeen voit hakea suoraan opistolle jatkuvan haun kautta.


Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja)

Lisätietoa koulutuksesta Ammatillisen koulutuksen sivulta

StarttiTuva

Mitä eroa on Tuva Kasvunpaikka- ja StarttiTuva -koulutuksilla?

StarttiTuva: StarttiTuva on suunnattu vahvempaa tukea tarvitseville nuorille. Koulutuksessa painotetaan Arjen taitojen ja yhteiskunnallisen osallisuuden opintoja. StarttiTuvalle otetaan uusia opiskelijoita jatkuvan haun kautta, jos vapaita opiskelupaikkoja jää. Haku koulutukseen JKO:n jatkuvan haun kautta.

Tuva Kasvunpaikka: Koulutuksessa tarjotaan mm. kaikille yhteisiä opintoja, perustaitojen vahvistamista ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Tuva Kasvunpaikalle otetaan uusia opiskelijoita jatkuvan haun kautta, jos vapaita opiskelupaikkoja jää. Haku koulutukseen  yhteishaussa.

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
koulutussihteerit(at)jko.fi

Iita Lepo
Opinto-ohjaaja
+358 (0)50 389 9619
iita.lepo(at)jko.fi

Haku suoraan opistolle jatkuvan haun kautta.