Henkilökohtainen avustaja

Vammaisalan ammattitutkinto, henkilökohtaisen avun osaamisala (150 osp)

Haluatko työskennellä merkityksellisessä ja ihmisläheisessä työssä? Henkilökohtainen avustaja työskentelee henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea arjen askareissa, työssä, opiskelussa ja sosiaalisessa elämässä. 

Koulutuksessa on mahdollisuus saada vuorovaikutustaitoja sekä oppia tukemaan avustettavien henkilöiden päivittäisiä tarpeita monipuolisesti ja ammattitaitoisesti. Henkilökohtainen avustaja edistää työssään asiakkaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteiskunnallista osallistumista. 

Koulutus antaa valmiudet toimia monen ikäisten ihmisten henkilökohtaisena avustajana erilaisissa ympäristöissä esimerkiksi kotona, hoivakodissa tai oppilaitoksessa. Tutkintoon on mahdollisuus valita osia esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tai kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoista, jolloin saat laajempaa osaamista ja mahdollisuuden monipuolisempaan työhön. 

 

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisällöt

  Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) 

  • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen (30 osp) 
  • Henkilökohtainen avustaminen (60 osp) 

   

  Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) esim. 

  • Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp) 
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15 osp) 
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia (30 osp) 
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (15–60 osp) esim.  kasvatus- ja ohjausalan ammatti- tai perustutkinnosta. 
 • Suoritustavat

  Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta myös yksittäisiä tutkinnon osia.

   

  Oppisopimus

  Tutkinnon, sekä yksittäiset tutkinnonosat voi suorittaa myös työelämässä suoritettavana oppisopimuskoulutuksena.

  Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän (työtunteja viikossa vähintään 25). Opintoihin kuuluu lähipäiviä opistolla sekä verkkotehtäviä. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin oppilaitosvaltainen koulutus.

  Tutustu tarkemmin oppisopimuskoulutukseen JKO:lla.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus.fi

 • Hakeminen ja valintakriteerit

  Koulutukseen haetaan JKO jatkuvassa haussa.

  JKO:n jatkuvassa haussa voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

  Katso tarkemmat aikataulut hakeutuminen -sivuilta.

  Lisätietoa mm. asumisesta ja opintojen rahoituksesta löydät opiskelun tueksi -sivuilta.

  Tutkinnossa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista (Sora).

  Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakyky rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

  Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote. 

  Tutkinnossa rokotussuoja on välttämätön (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§). 

  Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

 • Opintojen kustannukset

  Työelämävaltainen koulutus 385 € 

  Oppisopimuskoulutus on maksuton.

  Yksittäiset tutkinnonosat 150 €, lisätietoa koulutuksen vastuuopettajalta.

  Majoitus ja ruokailut teoriaopintojen aikana ovat maksullisia.

  Koulutus kuuluu opintososiaalisten etujen piiriin, lisätietoja Kelan sivuilta. Asumis- ja ruokailukustannusten kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä (laki ammatillisesta koulutuksesta).

  Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00 € laskutuslisä. 

   

Opistossa on opiskelijaa kannustava ja tukeva ilmapiiri. Henkilökunta on asiantuntevaa sekä opiskelijaa osallistavaa ja arvostavaa.

Ota yhteyttä

Tiina Mennala 
Opettaja 
+358 (0)44 7522 776 
tiina.mennala(at)jko.fi  

Niina Hakala 
Opettaja 
+358 (0)44 7522 731 
niina.hakala(at)jko.fi 

Koulutussihteeri 
+358 (0)44 752 2714 
koulutussihteerit(at)jko.fi