Lastenohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (180 osp)

Haluatko työskennellä merkityksellisessä työssä, jossa voit vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen sekä perheiden hyvinvointiin?  

Lastenohjaaja työskentelee monipuolisissa varhaiskasvatuksen tehtävissä, kuten päiväkodeissa, esiopetuksessa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja perhekeskuksissa. Koulutus valmistaa ammattiin, jossa voi olla mukana luomassa pohjaa lasten ja perheiden tulevaisuudelle. 

Opinnoista saat tietoja ja käytännön taitoja, jotka valmistavat sinut työskentelemään lasten ja perheiden parissa ammattitaitoisesti.  

 

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisällöt

  Tutkinto sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

   

  Pakolliset tutkinnon osat (95 osp)

  • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (35 osp)

   

  Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat (20/25 osp)

  • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)

  tai

  • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä (25 osp)

   

  Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) esim.

  • Ilmaisun ohjaaminen (15 osp)
  • Koulunuorisotyössä toimiminen (15 osp)
  • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
  • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (15 osp)
  • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (15 osp)
  • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen (15 osp)
  • Ilmastovastuullinen toiminta (15 osp)
  • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen (15 osp)
  • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)
  • Yrityksessä toimiminen (15 osp)
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta / korkeakouluopinnoista / muista opinnoista (1 – 25 osp)

   

  Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Suoritustavat

  Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko työelämävaltaisena (monimuoto-opintoina), oppilaitosvaltaisena lähiopetuksena tai oppisopimuksella. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta myös yksittäisiä tutkinnon osia.

  Oppisopimus

  Tutkinnon, sekä yksittäiset tutkinnonosat voi suorittaa myös työelämässä suoritettavana oppisopimuskoulutuksena.

  Oppisopimuksen pohjana on työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän (työtunteja viikossa vähintään 25). Opintoihin kuuluu lähipäiviä opistolla sekä verkkotehtäviä. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin oppilaitosvaltainen koulutus.

  Tutustu tarkemmin oppisopimuskoulutukseen JKO:lla.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus.fi

 • Hakeminen ja valintakriteerit

  Koulutukseen haetaan JKO jatkuvassa haussa.

  Oppivelvolliset hakevat perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa Opintopolussa.

  JKO:n jatkuvassa haussa voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

  Katso tarkemmat aikataulut hakeutuminen -sivuilta.

  Lisätietoa mm. asumisesta ja opintojen rahoituksesta löydät opiskelun tueksi -sivuilta.

  Tutkinnossa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista (Sora). 

  Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

   
  Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote.

  Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin, joissa:

  • Testaus, ryhmätilanne, psykologin haastattelu, kouluttajan haastattelu, vieraskielisille kielitestaus 
  • Yhteishaku oppimisvalmiustesti harkinnanvaraisille hakijoille
 • Opintojen kustannukset

  Perustutkinnossa opinnot ovat maksuttomia (osa oppikirjoista ja materiaaleista maksullisia pl. oppivelvolliset).

  Perustutkinto kuuluu opintososiaalisten etujen piiriin, lisätietoja Kelan sivuilta.

  Asumis- ja ruokailukustannusten kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä (laki ammatillisesta koulutuksesta, laki oppivelvollisuudesta).

Koulutuksen opiskelijatarinoita

Väliviiva

Tutustu JKO:lla lastenohjaajaksi opiskelleiden opiskelijatarinoihin.

Ryhmänohjaajamme antoi suuren, asiantuntevan tuen ja jaksoi  aina tsempata. Kaikki asiat hoituivat kokonaisuudessa kohdallani hyvin. Nyt ammatti alla ja vakipaikka työhön järjestyi saman tien.

Ota yhteyttä

Elina Kari (tutkinnon vastuuopettaja)
Opettaja, tiiminvetäjä 
+358 (0)44 752 2775 
elina.kari(at)jko.fi 

Kati Toivio
Ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori
+358417313220
kati.toivio(at)jko.fi