Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (180 osp)

Oletko kiinnostunut työskentelemään nuorten parissa erilaisissa ympäristöissä?   

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja ohjaa, opastaa ja tukee eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Ohjaajana on mahdollisuus hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitaan ja erityisosaamistaan työssä eri ympäristöissä, projekteissa sekä kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tukee yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta, kansalaistoimintaa ja monikulttuurista työtä. 

Koulutus antaa osaamisen nuorisotyöhön ja yhteisöohjaukseen sekä monipuolisia käytännön taitoja, jotka valmistavat työskentelemään erilaisten ihmisten ja yhteisöjen parissa. 

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisällöt

  Tutkinto sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

   

  Pakolliset tutkinnon osat (115 osp)

  • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen (35 osp)
  • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)
  • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)

   

  Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) esim. 

  • Ilmaisun ohjaaminen (15 osp)
  • Koulunuorisotyössä toimiminen (15 osp)
  • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
  • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (15 osp)
  • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (15 osp)
  • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen (15 osp)
  • Ilmastovastuullinen toiminta (15 osp)
  • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen (15 osp)
  • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)
  • Yrityksessä toimiminen (15 osp)
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta / korkeakouluopinnoista / muista opinnoista (1 – 25 osp)

   

  Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

   

 • Suoritustavat

  Tutkinnon voi suorittaa päätoimisena opiskeluna koulutussopimuksella tai oppisopimuksella työn ohessa. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta myös yksittäisiä tutkinnon osia.

  Oppisopimus

  Tutkinnon, sekä yksittäiset tutkinnonosat voi suorittaa myös työelämässä suoritettavana oppisopimuskoulutuksena.

  Oppisopimuksen pohjalla on työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän (työtunteja viikossa vähintään 25). Opintoihin kuuluu lähipäiviä opistolla sekä verkkotehtäviä. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin oppilaitosvaltainen koulutus.

  Tutustu tarkemmin oppisopimuskoulutukseen JKO:lla.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus.fi

 • Hakeminen ja valintakriteerit

  Koulutukseen haetaan JKO jatkuvassa haussa.

  JKO:n jatkuvassa haussa voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

  Katso tarkemmat aikataulut hakeutuminen -sivuilta.

  Lsätietoa mm. asumisesta ja opintojen rahoituksesta löydät opiskelun tueksi -sivuilta.

  Tutkinnossa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista (Sora).  

  Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

  Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote.

  Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin, joissa:

  • Testaus, ryhmätilanne, psykologin haastattelu, kouluttajan haastattelu, vieraskielisille kielitestaus 

   

 • Opintojen kustannukset

  Perustutkinnossa opinnot ovat maksuttomia (osa oppikirjoista ja materiaaleista maksullisia).

  Perustutkinto kuuluu opintososiaalisten etujen piiriin, lisätietoja Kelan sivuilta.

  Asumis- ja ruokailukustannusten kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä (laki ammatillisesta koulutuksesta, laki oppivelvollisuudesta).

  Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

Koulutuksen opiskelijatarinoita

Väliviiva

Tutustu JKO:lla nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskelleiden opiskelijatarinoihin.

Ota yhteyttä

Elina Kari (tutkinnon vastuuopettaja)
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi