Koulunkäynninohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (150 osp)

Haaveiletko työstä, jossa voit tukea eri-ikäisten ihmisten kasvua, oppimista ja toimintakykyä? Koulunkäynninohjaaja työskentelee monipuolisissa ympäristöissä, joissa voi vaikuttaa oppijoiden arkeen ja hyvinvointiin.

Ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Ohjaaja työskentelee itsenäisesti ja suunnitelmallisesti, ja tukee oppilaiden turvallista oppimisympäristöä.

Koulunkäynninohjaaja toimii ohjaustyössä eri koulutusasteilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja vapaa-ajan toiminnassa. Koulutus antaa vankan pohjan ja käytännön taitoja, joita tarvitaan monipuolisissa ohjaustehtävissä. 

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisällöt

  Tutkinto sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia.

   

  Pakolliset tutkinnon osat (100 osp)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä (40 osp)

   

  Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat (30osp)

  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp) tai
  • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki (30 osp)

   

  Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp) esim.

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
  • Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
  • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp).

   

 • Suoritustavat

  Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko työelämävaltaisena (monimuoto-opintoina), oppilaitosvaltaisena lähiopetuksena tai oppisopimuksella. Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta myös yksittäisiä tutkinnon osia.

   

  Oppisopimus

  Tutkinnon, sekä yksittäiset tutkinnonosat voi suorittaa myös työelämässä suoritettavana oppisopimuskoulutuksena.

  Oppisopimuksen pohjana on työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän (työtunteja viikossa vähintään 25). Opintoihin kuuluu lähipäiviä opistolla sekä verkkotehtäviä. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin oppilaitosvaltainen koulutus.

  Tutustu tarkemmin oppisopimuskoulutukseen JKO:lla.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus.fi

 • Hakeminen ja valintakriteerit

  Koulutukseen haetaan JKO jatkuvassa haussa.

  JKO:n jatkuvassa haussa voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

  Katso tarkemmat aikataulut hakeutuminen -sivuilta.

  Lisätietoa mm. asumisesta ja opintojen rahoituksesta löydät opiskelun tueksi -sivuilta.

  Tutkinnossa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista (Sora).

  Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

  Koulutukseen valituilta tarkistetaan rikostaustaote. 

  Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, joissa:

  • Kouluttajan haastattelu, kirjallinen tehtävä sekä vieraskielisille kielitestaus 
 • Opintojen kustannukset

  Oppilaitosvaltainen koulutus 418 €

  Työelämävaltainen koulutus 385 € 

  Oppisopimuskoulutus on maksuton.

  Yksittäiset tutkinnonosat 150 €, lisätietoa koulutuksen vastuuopettajalta.

  Majoitus ja ruokailut teoriaopintojen aikana ovat maksullisia.

  Koulutus kuuluu opintososiaalisten etujen piiriin, lisätietoja Kelan sivuilta. Asumis- ja ruokailukustannusten kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä (laki ammatillisesta koulutuksesta).

  Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00 € laskutuslisä. 

Koulutuksen opiskelijatarinoita

Väliviiva

Tutustu JKO:lla koulunkäynninohjaajiksi opiskelleiden opiskelijatarinoihin.

JKO antoi minulle mahdollisuuden uuteen ammattiin ja sitä kautta hyvät eväät työelämään. Opettajat olivat mahtavia ja koulun ilmapiiri lämmin. Oli aina kiva mennä opistolle.

Ota yhteyttä

Sari Paananen (tutkinnon vastuuopettaja)
Opettaja
+358 (0)50 3899 639
sari.paananen(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2714
koulutussihteerit(at)jko.fi