Opiskelu ja työelämä

Osaamista työelämässä

Etsitkö lastenohjaajaa tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaa? Tarvitaanko lisäkäsiä kouluun, iltapäivätoimintaan tai ammatilliseen oppilaitokseen? Tai onko tarvetta henkilökohtaiselle avustajalle, toimitilahuoltajalle, kodinhuoltajalla tai laitoshuoltajalle? Olisiko käyttöä suntiolle tai hautaustoimistotyöntekijälle?

Jos työpaikallasi tarvitaan osaavaa työvoimaa työsuhteisiin tai sijaisuuksiin, voit olla yhteydessä opistoomme. Meiltä valmistuneet ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat lupaavia tulevaisuuden ammattilaisia, ja heillä on hyvät perustiedot ja –taidot alalla tarvittavaan osaamiseen. Voit tarjota työpaikkaasi meille myös koulutussopimuspaikaksi, jolloin opiskelijat voivat tehdä pidempiä työelämässä oppimisen jaksoja työpaikallasi.

Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto uuden työntekijän kouluttamiseksi työpaikallesi. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa ajankohdasta riippumatta ja työnantajan on mahdollista saada koulutuskorvausta ja palkkatukea.

Kaikissa tilanteissa voit olla yhteydessä ammatillisen koulutuksiemme vastuuopettajiin.

Lisätietoa työelämässä oppimisesta

 • Oppisopimus työnantajalle 

  Oppisopimuksella koulutat uusia ammattilaisia työyhteisöön tai teet työntekijöistä entistä monipuolisempia osaajia. Oppisopimuskoulutus perustuu aina työsuhteeseen. Sen tavoitteena voi olla koko tutkinnon tai tutkinnon osan / osien suorittaminen.

   

  Oppisopimuksesta saatavat hyödyt:

  • Laajennat työntekijäsi ja työyhteisösi osaamista maksuttomalla koulutuksella
  • Saat koulutuskorvausta ja tapauskohtaisesti TE-toimiston maksamaa palkkatukea

   

  Oppisopimus pähkinänkuoressa:

  • Kaikki 15 vuotta täyttäneet voivat opiskella oppisopimuksella
  • Opiskelija on työsuhteessa ja hänelle kuuluvat työsuhteeseen liittyvät edut, kuten palkkaus TESin mukaan
  • Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantajan ei maksa palkkaa tietopuoleisen koulutuksen päiviltä
  • Osaaminen hankitaan pääosin työpaikalla, työaika on vähintään 25 h/vko
  • Opiskelijalle mahdollistetaan koulutuksen tavoitteiden mukaiset työtehtävät työpaikalla ja osallistuminen tarvittavaan tietopuolisen koulutuksen
  • Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi osaamista yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa
  • Oppisopimus suunnitellaan yhdessä työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen  kanssa. Sen kesto vaihtelee opintojen tavoitteen ja opiskelijan osaamisen perusteella huomioiden työsuhteen kesto.

   

  Lisätietoa tutkintojen sisällöistä ja oppisopimuskoulutuksen käytänteistä saat ammatillisen koulutuksiemme vastuuopettajilta.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: https://www.oppisopimus.fi/ ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta: https://ohjaan.fi/

 • Yrittäjän oppisopimus

  Yrittäjälle oppisopimuksella suoritettu tutkinto tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaa. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja oppilaitoksen väliseen sopimukseen.

   

  Yrittäjyyden kriteerit oppisopimuskoulutuksessa:

  • Yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
  • Yel-vakuutettu
  • Y-tunnus
  • Yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
  • Minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
  • Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

   

  Lisätietoa tutkintojen sisällöistä ja oppisopimuskoulutuksen käytänteistä saat ammatillisen koulutuksiemme vastuuopettajilta.

  Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: https://www.oppisopimus.fi/ ja mentoroinnista: https://mentoripankki.recit.fi/ 

 • Opiskelijoita työpaikalle

  Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä oppiminen on olennainen osa oppimista. Mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, työelämässä oppimisesta tehdään määräaikainen koulutussopimus opiston ja työnantajan välille. Koulutussopimus korvaa entisen työssäoppimisen ja työharjoittelun.

   

  Koulutussopimus

  • Opiskelijalle ei makseta palkkaa
  • Sopimuksen pituus voi olla muutamasta viikosta useisiin kuukausiin riippuen opiskelijan yksilöllisestä opinpolusta
  • Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan, ohjaa ja arvioi opiskelijan osaamista yhdessä opiston opettajan kanssa.
  • Työpaikka saa halutessaan käyttöönsä kumppanuuspassin vastineeksi opiskelijoiden ohjauksesta.
  • Koulutussopimuksen hyödyt työnantajalle
  • Mahdollisuus tutustua tulevaisuuden tekijöihin ja varmistaa tulevaisuuden osaajia työelämään
  • Mahdollisuus kehittää koko työyhteisön osaamista opiskelijan ohjauksen myötä
  • Mahdollisuus rekrytoida taitava opiskelija työntekijäksi, esimerkiksi joustavasti oppisopimuksella
  • Mahdollisuus osallistua kumppanuuspassilla esim. opiston ajankohtaiskoulutuksiin ja tapahtumiin

   

  Tarjoa koulutussopimuspaikkaa! Ota yhteyttä tutkintojen vastuuopettajiin.

  Ammatillisen koulutuksen opintoihin sisältyy työelämälähtöistä projektityöskentelyä. Mikäli työyhteisössänne on tarjolla yhteistyöprojekteja, lisätietoja saat koulutusten vastuuopettajilta.

 • Koulutusta työpaikoille

  Opistomme järjestää työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoimintaa. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita.

  Voit kehittää omaa osaamistasi myös suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia.

   

  Työpaikkaohjaajakoulutus:

  • Tarjoamme työpaikkaohjaajakoulutusta opiskelijoidemme työpaikkaohjaajille/työpaikkaohjaajana toimimisen tueksi. Koulutuksessa vahvistetaan työpaikkaohjaajan ohjaus- ja arviointiosaamista sekä kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua. Koulutus suoritetaan ensisijaisesti työpaikkaohjaajana toimiessa opiskelijaa ohjaten ja verkossa työskennellen. Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp.  Lisätietoja Elina Kari

   

  Kun koulutuksen ajaksi solmitaan oppisopimus, on koulutus pääsääntöisesti maksutonta. Hoidamme oppisopimukseen liittyvät sopimukset. Ota rohkeasti yhteyttä, räätälöidään yhdessä mikä koulutus tai tutkinnon osa vastaisi parhaiten kehittämistarpeitanne.

Ota yhteyttä

Koulutussihteeri
p. 044 7522 716
koulutussihteerit(at)jko.fi