Kotoudu kansanopistossa

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus (KTT) 15 ov

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka tavoitteena on selvittää oppijan koulutaustaa sekä suomen kielen, matemaattisten taitojen ja viestintätaitojen osaamista. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden vähäisen koulunkäynnin mahdolliset vaikutukset opiskelutaitoihin ja oppimiseen. Lähtötason arvioinnin yhteydessä pyritään selvittämään myös opiskelijan aikaisempaa osaamista ja mahdollisesti työn kautta hankittua taitoa. Lähtötason arvioinnin perusteella jokaiselle koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

Opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi, tavoitteita asettavaksi ja niihin itseohjautuvasti pyrkiväksi sosiaaliseksi ja vastuunkantavaksi kansalaiseksi. Koulutus mahdollistaa reitin jatkopintoihin.

Lisätietoa

 • Hakeutuminen

  Koulutukseen on valintahaastattelu, kaikki hakeneet haastatellaan. Mikäli tahdot jättää hakemuksesi paperilla, paperihakemuksen saat opistolta.

  Koulutukseen haetaan JKO jatkuvan haun kautta.

 • Kustannukset ja rahoitus

  Opetus ja lounas ovat opiskelijalle maksuttomia.

  Koulutus on mahdollista kytkeä kotoutumissuunnitelmaan.

   

 • Asuminen opistolla

  Asuminen asuntolassa 2-3 hengen huoneessa maanantaista perjantaihin koulupäivinä on maksutonta.

  Asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti kaukana asuvalle opiskelijalle.

  HUOM! Viikonloppuisin (lauantaina ja sunnuntaina) asuntolassa ei voi asua.

 • In English

  Literacy study programme KTT

  This study programme is for the migrant adults older than 17 years, who did not have the possibility to get enough education in their home country to meet the challenges of the Finnish society in studies, working life and practical daily activities.

  Besides the literacy courses, the study programme supports the student´s whole integration process  in the society.

  In the beginning of the studies  the starting level of the student´s knowledge and skills is checked. It includes information of the educational background, skills in the Finnish language, mathematics, communication and learning strategies, and work experience.   The student gets the personal studying plan, which is updated during the studies.

  The courses of art help the migrant student to meet the mixed feelings, to strengthen the self esteem and identity. The language of art is international and in artistic activities there is no language barrier or it is very low.

  The main goal of the study programme is to support the student to become an active, future oriented, self-imposed, social and responsible citizen.  The study programme helps the student to continue to further education.

   

  The content of the study programme:

  • literacy courses
  • numeracy courses
  • art and culture courses
  • social studies
  • integration courses
  • studying skills and career counselling

   

  How to apply:

  • Fill in the application form on the internet on web page jko.fi.
  • You can also ask for the application form from the school secretary at the school office.
  • You will get a personal invitation to an interview.

   

  Including:

  • study materials
  • one warm school lunch daily

   

  No school fee.
  The lessons are in Finnish.

   

Ota yhteyttä

Koulutussihteeri
p. 044 7522 716
koulutussihteerit(at)jko.fi