Graafisen suunnittelun koulutus 57 op (38 ov)

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle?

Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit graafisen alan tärkeimmät ohjelmistot, saat uusia kavereita kotoisassa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

Lähiopetusta on runsaasti ja opiskelu on käytännönläheistä. Opistolla on käytettävissä tarvittavat työvälineet, joten omia laitteita et välttämättä tarvitse. Opiskelijat saavat vuoden ajaksi käyttöönsä myös Adoben ohjelmistot. Teemme kursseilla useita harjoitus- ja asiakastöitä, joista saat työkokemusta ja työnäytteitä portfoliotasi varten. Jatko-opintoihin valmistautuvien kanssa perehdymme myös oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

Katso koulutuksen esittelyvideo tästä.

Lisätietoa

Koulutuksessa on opiskelumaksu, lue lisää.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on suoritettu oppivelvollisuus (vähintään 18 vuoden ikä) ja kiinnostus alalle.

Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

 

 

 

Yhteystiedot

Minna Paananen (Koulutuksen vastuuopettaja)
Opettaja, muotoilija AMK
+358 (0)50 389 9627
minna.paananen(at)jko.fi

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Koulutus somessa:

   

Kuvagalleria

Graafisen suunnittelun koulutuksessa opiskellaan graafisen alan tärkeimpiä ohjelmistoja. Vuoden aikana osaamista päästään soveltamaan erilaisissa harjoitus- ja asiakastöissä. Galleriassa voit tutustua muutamiin vuosien aikana tehtyihin töihin, lisää töitä löydät Facebook-sivultamme ja JKO luovien alojen Instagramista.

   

Kurssikuvaukset

Graafinen tuotanto kokonaisuus sisältää graafisen alan tärkeimmät ohjelmistot. Sovellamme kunkin ohjelmiston ominaisuuksia sopiviin käyttötarkoituksiin ja opiskelemme harjoituksissa ja toimeksiannoissa sujuvaa ja tehokasta työnkulkua; millä ohjelmistolla mitäkin on hyvä tehdä ja kuinka ohjelmistot pelaavat yhteen.

Graafinen tuotanto

 • Adobe Illustrator

  Kurssilla perehdytään Adobe Illustrator -ohjelman käyttöliittymään ja vektorigrafiikan perusteisiin. Ohjelman monipuolisilla työkaluilla tuotetaan mm. logoja, grafiikkaa, kuvituksia, julisteita ja mainoksia. Kurssi etenee ohjattujen harjoitustehtävien kautta. Kurssilla perehdytään grafiikan tuottamiseen niin webiin kuin painotuotteisiinkin. Laajuus 5 op.

 • Adobe InDesign

  Kurssilla perehdytään Adobe InDesign -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Tutustutaan julkaisun suunnitteluun, toteutukseen ja moniin tapoihin tallentaa julkaisuja verkkoa ja painoa tai tulostusta varten. Kurssilla opiskellaan erilaisten julkaisujen toteuttamista; taitetaan monisivuisia artikkeleita, esitteitä, flyereita ja mainoksia, sekä pohditaan myös julkaisujen sähköistä jakamista. Laajuus 5 op.

 • Adobe Photoshop

  Kurssilla perehdytään Adobe Photoshop -ohjelman käyttöliittymään ja pikseligrafiikan perusteisiin. Tutustutaan ohjelmiston monipuolisiin työkaluihin ja työskentelytapoihin ja opitaan muokkaamaan kuvia erilaisiin käyttötarkoituksiin (paino, web, erilaiset sovellukset). Kurssilla korjataan kuvia, säädetään kuvien sävyjä ja kokoja sekä hallitaan tallennusta. Perehdytään yksittäisten kuvien muokkaamiseen ja kuvamanipulaatioihin yhdistämällä useita kuvia. Laajuus 5 op.

 • Adobe Premiere

  Kurssilla tutustutaan Adoben Premiere -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Perehdytään liikkuvan kuvan perustekniikoihin ja ilmaisutapoihin, opiskellaan käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Pohditaan videoiden tehokasta käyttöä ja videon tarjoamia mahdollisuuksia graafisessa suunnittelussa ja visuaalisessa viestinnässä. Laajuus 3 op.

 • Adobe After Effects

  Kurssilla tutustutaan Adoben After Effects -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Perehdytään liikkuvan kuvan jälkikäsittelyyn, tehosteisiin ja animointiin. Kurssi on jatkoa videotuotantokurssille ja apuna on Premieren peruskäytön osaaminen. Laajuus 2 op.

 • Adobe Lightroom

  Adobe Lightroom -kurssilla tutustutaan ohjelmiston käyttöliittymään ja työkaluihin. Ohjelmiston avulla järjestellään, käsitellään ja jaetaan valokuvia. Lajuus 1 op.

 • Adobe Fresco

  Kurssilla tutustaan Adobe Frescon käyttöliittymään ja monipuolisiin työkaluihin. Tuotetaan kuvituksia ja grafiikkaa iPadillä piirtäen ja opetellaan siirtämään ja muokkaamaan tabletilla luotuja töitä myös myös Adoben työpöytäsovelluksissa. Laajuus 2 op.

 • Toimisto-ohjelmat

  Kurssilla tutustutaan yleisimmin käytettyjen MS Office -toimisto-ohjelmien käyttöliittymiin ja työkaluihin (Word, Excel, Powerpoint). Useassa graafisen alan prosessissa tieto kulkee toimisto-ohjelmien kautta ja tavoitteena kurssilla on toimisto-ohjelmien osaaminen ja perustoimintojen hallinta osana graafisen alan työskentelyä. Laajuus 1 op.

 • Ohjelmien yhteiskäyttö

  Kurssilla harjoitellaan Adoben graafisten ohjelmistojen yhteiskäyttöä. Perehdytään siihen, miten ja missä muodossa tallentaa ja tuoda aineistoa eri ohjelmiin, ja kuinka päivitettävyys ja linkitykset ohjelmien välillä toimivat saumattomasti. Kurssin aikana voidaan myös toteuttaa graafisen alan projekteja, joissa aineistoa tuotetaan useamman ohjelmiston avulla. Laajuus 2 op.

 • Verkkojulkaisu

  Kurssilla tutustutaan verkkoviestinnän perusteisiin (HTML-kielen perusteet, verkkojulkaisun layout ja rakennesuunnittelu, CSS-tyylimäärittelyjen perusteet) sekä opiskellaan verkkojulkaisun tuottamista mm. WordPress-julkaisualustalla. Tutustutaan WordPressin mahdollisuuksiin, asennukseen ja alkutoimiin, sisällön lisäämiseen ja päivittämiseen, sekä sivujen rakenteeseen ja ulkoasuun. Laajuus 3 op.

 • Logosuunnittelu

  Kurssilla perehdytään yrityksen visuaalisen viestinnän luomiseen. Tutustutaan graafisen ohjeiston merkitykseen ja sisältöön sekä logosuunnittelun periaatteisiin ja menetelmiin. Logosuunnittelun lisäksi pohditaan typografiaa, värien käyttöä ja määrittelyä, sekä visuaalisen ilmeen soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan visuaalinen ilme kuvitteelliselle tai oikealle asiakkaalle. Laajuus 4 op.

 • Portfolio

  Portfolio on graafisen suunnittelijan tärkeä työväline työnhaussa. Portfolion tarkoituksena on esitellä opiskelijan osaamista visuaalisesti ja jäsennellysti. Portfoliokurssilla koostetaan opiskelijan tärkeimmät työt ja osaaminen esitettävään muotoon. Portfolio voi olla sähköinen julkaisu, kansio, verkkosivu tai vaikkapa esite. Portfoliokurssi on myös oman osaamisen tuotteistamista ja valmista, jatkuvasti päivittyvää portfoliota opiskelija voi käyttää työnäytteenä niin kouluun kuin töihinkin hakiessaan. Laajuus 2 op.

Kurssikuvaukset

Visuaalisen ilmaisun kursseilla otetaan haltuun erilaisia ilmaisun menetelmiä ja välineitä. Opitaan luomaan monenlaisia vaikutelmia mm. sommittelun, värienkäytön ja typografian avulla. Opittuja teemoja voidaan myöhemmin hyödyntää niin taiteeseen kuin graafisten tuotteiden tekemiseen.

Visuaalinen ilmaisu

 • Valokuvaus

  Kurssilla tutustutaan kameran teknisiin toimintoihin ja asetuksiin. Otetaan kuvia erilaisissa olosuhteissa ja opitaan säätämään kameran asetuksia moniin eri kuvaustilanteisiin sopivaksi. Teknisen osaamisen lisäksi kurssilla kartutetaan kuvallisen ilmaisun osaamista valokuvan keinoin. Pohditaan valokuvan mahdollisuuksia luoda kuviin tunnelmia ja vaikuttavuutta. Opetusmenetelminä luennot sekä ohjatut ja itsenäiset harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Kurssille voi ottaa mukaan oman kameran tai kuvata opiston kameroilla. Laajuus 2 op.

 • Typografia ja tyylikaudet

  Kurssilla perehdytään typografian perusteisiin sekä tutustutaan graafisen suunnittelun ja typografian eri aikakausien tyyleihin. Opitaan käyttämään erilaisia fontteja sopivissa käyttötarkoituksissa ja pohditaan myös laajemmin tekstin rakentumista ja luettavuutta. Opetusmenetelminä luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Laajuus 2 op.

 • Sommittelu

  Kurssilla tutustutaan sommittelun perusteisiin ja merkitykseen graafisessa suunnittelussa. Tutustutaan sommittelun rakentumisen kannalta tärkeisiin elementteihin ja siihen, miten luodaan haluttu vaikutelma sommittelun avulla. Sommitteluun paneudutaan usealla eri tasolla, pohditaan sommittelua yksittäisen kuvan kannalta ja myös laajemmissa kokonaisuuksissa, kuten julkaisuissa ja käyttöliittymissä. Opetusmenetelminä luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Laajuus 2 op.

 • Värioppi

  Kurssilla tutustutaan väriopin perusteisiin. Tutkitaan värien käyttäytymistä väriteorioiden pohjalta ja opitaan harjoitusten kautta värien suhteista ja vuorovaikutuksesta. Harjoituksissa on teemoina pää-, väli- ja vastavärit sekä värien yhdistäminen ja erilaisten harmonioiden ja rinnastusten luominen. Opetusmenetelminä on luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Kurssilla perehdytään väreihin pääsääntöisesti maalaten, mutta opittua sovelletaan myös työskentelyssä graafisilla ohjelmistoilla. Laajuus 2 op.

 • Piirustus

  Kurssilla tutustutaan piirtämisen erilaisiin tekniikoihin sekä kuvalliseen ilmaisuun. Kurssilla tehdään harjoituksia ja opitaan erilaisten piirustusvälineiden käyttöä (mm. lyijykynät, hiilet, pastellit). Harjoituksissa tutustutaan havaintopohjaisiin menetelmiin sekä ilmaisukeskeisempiin työskentelytapoihin. Laajuus 1 op.

 • Maalaus

  Kurssilla perehdytään maalaamisen ilmaisuun ja menetelmiin. Tutustutaan maalien (akvarellit ja akryylit) ja maalausvälineiden käyttöön, sekä opetellaan tekemään kiilakehykset akryylimaalausta varten. Maalaustekniikoiden ja harjoitusten lisäksi pohditaan erilaisia tapoja etsiä omaa maalaustyyliä ja aiheita. Etsitään inspiraatiota myös taidehistoriasta. Laajuus 2 op.

 • Kuvitus

  Kurssilla perehdytään kuvan ja tekstin vuorovaikutukseen satukirjakuvituksen kautta. Pohditaan erilaisia kuvituksen mahdollisuuksia ja rooleja, luettavuutta, kerronnan rikastamista kuvin sekä harjoitellaan erilaisia kuvitustekniikoita. Luodaan erilaisia tunnelmia väriopin, sommittelun ja typografian keinoin. Kurssilla otetaan huomioon koko kuvitusprosessi, suunnittelusta ja kuvittamisesta kirjaksi taittamiseen ja tallentamiseen. Kurssilla saa käyttää luovasti erilaisia tapoja rakentaa kuvia, voidaan piirtää ja maalata käsin sekä soveltaa käsillä tekemistä tietokoneavusteiseen kuvittamiseen. Laajuus 2 op.

 • Pääsykoepreppaus

  Kurssilla tutustutaan alan ammatilliseen koulutustarjontaan, sekä perehdytään korkeakoulujen ennakko- ja valintakoetehtäviin. Opetellaan tulkitsemaan ja tekemään tehtäviä ja pohditaan, miten omaa osaamista saadaan mahdollisimman luovasti ja laajasti esille valintakokeissa. Tutustutaan valintakokeiden mahdollisiin sisältöihin ja harjoitellaan haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja varten. Laajuus 1 op.

Kurssikuvaukset

Graafisen suunnittelun vuoden aikana päästää osaamista kehittämään myös oikeiden asiakastöiden kautta. Yleisopinnoissa korostuvat työelämätaidot ja graafisten toimeksiantojen työnkulkujen hallinta.

Yleisopinnot

 • Yrittäjyys

  Kurssilla tutustutaan erilaisiin graafisen alan toimintaympäristöihin ja pohditaan ja vertaillaan erilaisia tapoja työskennellä ja työllistyä alalle. Pohditaan sisäisen yrittäjyyden piirteitä, tutustutaan omiin vahvuuksiin ja kartoitetaan kehittämiskohteita. Kurssilla tutustutaan myös tekijänoikeuksiin ja alan sopimuksiin ja sääntöihin sekä pohditaan hinnoittelua. Laajuus 1 op.

 • Projektit

  Kurssilla toteutetaan kuvitteellisia tai aitoja asiakasprojekteja. Opetellaan suunnittelemaan ja aikatauluttamaan graafisen alan kokonaisuuksia ja kehitetään asiakaspalvelutaitoja. Aidoissa asiakasprojekteissa päästään soveltamaan omaa osaamista, sekä kehittämään uusia taitoja projektien tarpeiden mukaan. Projektiopinnot suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Laajuus 3 op.

 • Työharjoittelu

  Työharjoittelun aikana on mahdollista työskennellä monin eri tavoin. Työskennellä voi joko opiston tai työnantajan tiloissa. Työharjoittelu voi olla esim. graafisen alan yrityksessä toteutettavaa harjoittelua, projektein suoritettavaa projektioppimista tai oman osaamisen kehittämistä lopputyön kautta. Työharjoittelu suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Laajuus 5 op.

Jko:n graafisen opinnot on kyl ollut kaikkea sitä mitä toivoin ja enemmänkin! Kurssit todella opettavaisia, tehtävät mielenkiintoisia, opettajat ihania, osaavia ja kannustavia ja ryhmä täynnä samanhenkisiä innostuneita opiskelijoita. Koulusta saa hyvät eväät jatkoon, menee sitten vielä muualle opiskelemaan tai hyödyntää taitoja suoraan työelämässä!