Valikko Sulje

Vapaan sivistystyön koulutukset

Vapaan sivistystyön koulutukset eli “kansanopistolinjat” ovat vapaatavoitteisia, yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin, kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja tai toimivat innostavana ja hyödyllisenä etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

Opistolla on tarjolla kolme vuoden mittaista pitkää koulutusta: Graafinen suunnittelu, Musiikki, Teatteri. Lisäksi tarjontaan kuuluu Sisustussuunnnittelun monimuotokoulutus. Kunkin koulutuksen osia voi suorittaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina tai yhdistellä eri koulutusten sisältöjä itselle mielekkäällä tavalla. Oppivelvollisille on tarjolla Taidevuosi, jonka suuntautumisvaihtoehdot lukuvuonna 2024-25 ovat musiikki ja ilmaisu tai kuvataide ja kädentaidot.  Taidevuosi oppivelvollisille -koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa Opintopolun kautta.

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

Jatkuva haku oppilaitokseen

Yleistä vapaasta sivistystyöstä

JKO:n lukuvuoden mittaisen kansanopistokoulutuksen (vähintään 28 ov) suorittaminen tuo ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuville kuusi (6) pistettä yhteishaussa. Lisäksi kaksi (2) lisäpistettä opiskelija saa yhteisvalinnan ensimmäisestä hakupaikkavaihtoehdosta.

Opiston koulutus voi antaa siis kahdeksan (8) pistettä yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville! Kansanopistolinjan valitseva ei myöskään menetä ilman tutkintopaikkaa oleville tarkoitettuja yhteishaun valintapisteitä (8).

Lue lisää valintapisteistä opintopolusta.

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

Opiskelukustannukset

Lukuvuosi 2024-2025

Vuoden kestävien koulutusten opintojen perusmaksu on 96€ / viikko. Hinta pitää sisällään opetuksen ja normaalit opetusmateriaalit, lounaan ja päiväkahvin, sekä mahdolliset opintokäynnit. Kokonaishinta 57 op:n / 38 ov:n laajuiselle koulutukselle on 3648€.

Opiston asuntolassa ma-pe majoittuvien opintomaksu on 130€ / viikko. Hintaan sisältyy lounaan ja kahvin lisäksi aamiainen ja päivällinen. Kokonaishinta asuntolapaikan kanssa on 4940€.

Joidenkin kurssien suorittamiseen tarvittavista omakustanteisista materiaaleista ja välineistä kerrotaan koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.

Maksut maksetaan neljässä erässä opintovuoden aikana. Yhden lukukauden maksu on noin puolet lukuvuoden maksusta ja se maksetaan kahdessa erässä. Monimuotokoulutuksen opiskelumaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Opintomaksun ja ylimääräisten materiaalimaksujen lisäksi kustannuksia voi aiheutua vapaaehtoisista lisäopinnoista, esim. koulutusohjelmaan kuulumattomien, ylimääräisten avoimen yliopiston perusopintojen (25 op) suorittamisista.

Lisätietoa opistolla asumisesta.

Yksittäisten kurssien hinnoittelu

Lukuvuosi 2024-2025

Voit osallistua myös koko lukuvuoden kestävien koulutusten sisällöistä vain yksittäisille kursseille. Opintojen hinnoittelu löytyy alla olevasta taulukosta. Mikäli suoritat useampia opintopisteitä, saat alennusta yksittäisen opintopisteen hinnasta seuraavasti:

1-3 op 138€/op
4-10 op 104€/op
yli 11 op 70 €/op

*Esimerkiksi 5 op maksaa 622 € (3*138 € ja 2*104 €).

Opintojen rahoitus

Vapaan sivistystyön koulutukseen (vähintään 28 ov) on mahdollista anoa Kelan opintotukia, työttömyyskassojen, vakuutusyhtiöiden tai esim. aikuiskoulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai koulutuspäivärahaa. Mitään yleispäteviä koulutustukien myöntämiskriteereitä koulutuksiimme ei kuitenkaan ole, vaan tuen myöntäminen riippuu pääsääntöisesti sitä anovan opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Muista myös mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, jota voit selvitellä oman alueesi TE-toimiston kanssa.

Opintoseteli

Opetushallituksen Jyväskylän kristilliselle opistolle myöntämällä opintoseteliavustuksella voidaan tukea opiskelua vapaan sivistystyön koulutusohjelmissa (Graafinen suunnittelu, Musiikki, Teatteri).

Opintoseteleiden kohderyhmää ovat työttömät työnhakijat, alhaisen koulutustason omaavat, maahanmuuttajat tai opiskelijat, joilla todetaan olevan oppimisvaikeuksia sekä peruskoulunsa päättäneet, vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelirahoitusta ei voida myöntää, jos hakija on oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusetuuteen.

Opintosetelimääräraha vaihtelee vuosittain OPH:n päätöksen mukaan. Lukuvuonna 2020-2021 seteli on ollut suuruudeltaan noin 800 €/ lukuvuosi. Seteliä hyvitetään kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana.

Jyväskylän kristillisen opiston opistoseteliä haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemus postitetaan opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä.

Rehtori hyväksyy rehtorin päätöksellä tuen saajat. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, mikäli haluat tiedon rahoituspäätöksestä esim. sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi
Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opintojen laajuus 57op (38ov)

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle? Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit alalla käytettäviä tietokoneohjelmia, saat uusia kavereita kotoisessa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

Opiskelemme käytännönläheisesti erilaisissa työpajoissa, sekä aidoissa asiakasprojekteissa, joissa saat työkokemusta ja työnäytteitä. Valmistaudumme myös yhdessä alan oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on suoritettu oppivelvollisuus (vähintään 18 vuoden ikä) ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Koulutuksessa on opiskelumaksu, lue lisää.

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

 

Yhteystiedot

Minna Paananen (Koulutuksen vastuuopettaja)
Opettaja, muotoilija AMK
+358 (0)50 389 9627
minna.paananen(at)jko.fi

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku oppilaitokseen

Sisällöt ja kurssikuvaukset

Kurssin nimeä klikkaamalla pääset tutustumaan kurssikuvaukseen. Voit osallistua myös yksittäisille kursseille.

Graafinen tuotanto

Adobe Illustrator

Kurssilla perehdytään Adobe Illustrator -ohjelman käyttöliittymään ja vektorigrafiikan perusteisiin. Ohjelman monipuolisilla työkaluilla tuotetaan mm. logoja, grafiikkaa, kuvituksia, julisteita ja mainoksia. Kurssi etenee ohjattujen harjoitustehtävien kautta. Kurssilla perehdytään grafiikan tuottamiseen niin webiin kuin painotuotteitakin varten. Laajuus 5 op.

Adobe InDesign

Kurssilla perehdytään Adobe InDesign -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Tutustutaan julkaisun suunnitteluun, toteutukseen ja moniin tapoihin tallentaa julkaisuja verkkoa ja painoa tai tulostusta varten. Kurssilla opiskellaan erilaisten julkaisujen toteuttamista; taitetaan monisivuisia artikkeleita, esitteitä, flyereita ja mainoksia. Laajuus 5 op.

Adobe Photoshop (kuvankäsittely)

Kurssilla perehdytään Adobe Photoshop -ohjelman käyttöliittymään ja pikseligrafiikan perusteisiin. Tutustutaan ohjelmiston monipuolisiin työkaluihin ja työskentelytapoihin ja opitaan muokkaamaan kuvia erilaisiin käyttötarkoituksiin (paino, web, erilaiset sovellukset). Kurssilla korjataan kuvia, säädetään kuvien sävyjä ja kokoja sekä hallitaan tallennusta. Perehdytään yksittäisten kuvien muokkaamiseen ja kuvamanipulaatioihin yhdistämällä useita kuvia. Laajuus 5 op.

Adobe Premiere (videotuotanto)

Kurssilla tutustutaan Adoben Premiere -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Perehdytään liikkuvan kuvan perustekniikoihin ja ilmaisutapoihin, opiskellaan käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Pohditaan videoiden tehokasta käyttöä ja videon tarjoamia mahdollisuuksia graafisessa suunnittelussa ja visuaalisessa viestinnässä. Laajuus 3 op.

Adobe After Effects (animaatio ja videoiden jälkikäsittely)

Kurssilla tutustutaan Adoben After Effects -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Perehdytään liikkuvan kuvan jälkikäsittelyyn, tehosteisiin ja animointiin. Kurssi on jatkoa videotuotantokurssille ja edellyttää Premieren peruskäytön osaamista. Laajuus 2 op.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom -kurssilla tutustutaan ohjelmiston käyttöliittymään ja työkaluihin. Ohjelmiston avulla on järjestellään, käsitellään ja jaetaan valokuvia. Lajuus 1op

Adobe Fresco

Kurssilla tutustaan Adobe Frescon käyttöliittymään ja monipuolisiin työkaluihin. Tuotetaan kuvituksia ja grafiikkaa iPadillä piirtäen ja opetellaan siirtämään ja muokkaamaan tabletilla luotuja töitä myös myös Adoben työpöytäsovelluksissa.  Laajuus 2op.

Ohjelmien yhteiskäyttö

Kurssilla harjoitellaan Adoben graafisten ohjelmistojen yhteiskäyttöä. Perehdytään siihen, miten ja missä muodossa tallentaa ja tuoda dokumentteja eri ohjelmiin, ja kuinka päivitettävyys ja linkitykset ohjelmien välillä toimivat saumattomasti. Kurssin aikana voidaan myös toteuttaa graafisen alan projekteja, joissa aineistoa tuotetaan useamman ohjelmiston avulla. Laajuus 2 op.

Verkkojulkaisu

Kurssilla tutustutaan verkkoviestinnän perusteisiin (HTML-kielen perusteet, verkkojulkaisun layout ja rakennesuunnittelu, CSS-tyylimäärittelyjen perusteet) sekä opiskellaan verkkojulkaisun tuottamista WordPress-julkaisualustalla. Tutustutaan WordPressin mahdollisuuksiin, asennukseen ja alkutoimiin, sisällön lisäämiseen ja päivittämiseen, sekä sivujen rakenteeseen ja ulkoasuun. Laajuus 3 op.

Logosuunnittelu

Kurssilla perehdytään yrityksen visuaalisen viestinnän luomiseen. Tutustutaan graafisen ohjeiston merkitykseen ja sisältöön sekä logosuunnittelun periaatteisiin ja menetelmiin. Logosuunnittelun lisäksi pohditaan typografiaa, värien käyttöä ja määrittelyä, sekä visuaalisen ilmeen soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan visuaalinen ilme kuvitteelliselle tai oikealle asiakkaalle. Laajuus 4 op.

Portfolio

Portfolio on graafisen suunnittelijan tärkeä työväline työnhaussa. Portfolion tarkoituksena on esitellä opiskelijan osaamista visuaalisesti ja jäsennellysti. Portfoliokurssilla koostetaan opiskelijan tärkeimmät työt ja osaaminen esitettävään muotoon. Portfolio voi olla kansio, kirja, verkkosivu tai vaikkapa esite. Portfoliokurssi on myös oman osaamisen tuotteistamista ja valmista, jatkuvasti päivittyvää portfoliota opiskelija voi käyttää työnäytteenä niin kouluun kuin töihinkin hakiessaan. Laajuus 2 op.

Visuaalinen ilmaisu

Valokuvaus

Kurssilla tutustutaan kameran teknisiin toimintoihin ja asetuksiin. Otetaan kuvia erilaisissa olosuhteissa ja opitaan säätämään kameran asetuksia moniin eri kuvaustilanteisiin sopivaksi. Teknisen osaamisen lisäksi kurssilla kartutetaan kuvallisen ilmaisun osaamista valokuvan keinoin. Pohditaan valokuvan mahdollisuuksia luoda kuviin tunnelmia ja vaikuttavuutta. Opetusmenetelminä luennot sekä ohjatut ja itsenäiset harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Kurssille voi ottaa mukaan oman kameran tai kuvata opiston kameroilla. Laajuus 2 op.

Typografia

Kurssilla perehdytään typografian perusteisiin sekä tutustutaan graafisen suunnittelun ja typografian eri aikakausien tyyleihin. Opitaan käyttämään erilaisia fontteja sopivissa käyttötarkoituksissa ja pohditaan myös laajemmin tekstin rakentumista ja luettavuutta. Opetusmenetelminä luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Laajuus 2 op.

Sommittelu

Kurssilla tutustutaan sommittelun perusteisiin ja merkitykseen graafisessa suunnittelussa. Tutustutaan sommittelun rakentumisen kannalta tärkeisiin elementteihin ja siihen, miten luodaan haluttu vaikutelma sommittelun avulla. Sommitteluun paneudutaan usealla eri tasolla, pohditaan sommittelua yksittäisen kuvan kannalta ja myös laajemmissa kokonaisuuksissa, kuten julkaisuissa ja käyttöliittymissä. Opetusmenetelminä luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Laajuus 2 op.

Värioppi

Kurssilla tutustutaan väriopin perusteisiin. Tutkitaan värien käyttäytymistä väriteorioiden pohjalta ja opitaan harjoitusten kautta värien suhteista ja vuorovaikutuksesta. Harjoituksissa on teemoina pää-, väli- ja vastavärit sekä värien yhdistäminen ja erilaisten harmonioiden ja rinnastusten luominen. Opetusmenetelminä on luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Kurssilla perehdytään väreihin pääsääntöisesti maalaten, mutta opittua sovelletaan myös työskentelyssä graafisilla ohjelmistoilla. Laajuus 2 op.

Piirustus

Kurssilla tutustutaan piirtämisen erilaisiin tekniikoihin sekä kuvalliseen ilmaisuun. Kurssilla tehdään harjoituksia ja opitaan erilaisten piirustusvälineiden käyttöä (mm. lyijykynät, hiilet, pastellit). Harjoituksissa tutustutaan havaintopohjaisiin menetelmiin sekä ilmaisukeskeisempiin työskentelytapoihin. Laajuus 1 op.

Maalaus

Kurssilla perehdytään maalaamisen ilmaisuun ja menetelmiin. Tutustutaan maalien (akvarellit ja akryylit) ja maalausvälineiden käyttöön, sekä opetellaan tekemään kiilakehykset akryylimaalausta varten. Maalaustekniikoiden ja harjoitusten lisäksi pohditaan erilaisia tapoja etsiä omaa maalaustyyliä ja aiheita. Etsitään inspiraatiota myös taidehistoriasta. Laajuus 1 op.

Kuvitus

Kurssilla perehdytään kuvan ja tekstin vuorovaikutukseen satukirjakuvituksen kautta. Pohditaan erilaisia kuvituksen mahdollisuuksia ja rooleja, luettavuutta, kerronnan rikastamista kuvin sekä harjoitellaan erilaisia kuvitustekniikoita. Luodaan erilaisia tunnelmia väriopin, sommittelun ja typografian keinoin. Kurssilla otetaan huomioon koko kuvitusprosessi, suunnittelusta ja kuvittamisesta kirjaksi taittamiseen ja tallentamiseen. Kurssilla saa käyttää luovasti erilaisia tapoja rakentaa kuvia, voidaan piirtää ja maalata käsin sekä soveltaa käsillä tekemistä tietokoneavusteiseen kuvittamiseen. Laajuus 2 op.

Pääsykoepreppaus

Kurssilla tutustutaan alan ammatilliseen koulutustarjontaan, sekä perehdytään korkeakoulujen ennakko- ja valintakoetehtäviin. Opetellaan tulkitsemaan ja tekemään tehtäviä ja pohditaan, miten omaa osaamista saadaan mahdollisimman luovasti ja laajasti esille valintakokeissa. Tutustutaan valintakokeiden mahdollisiin sisältöihin ja harjoitellaan haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja varten. Laajuus 1 op.

Yleisopinnot

Toimisto-ohjelmat

Kurssilla tutustutaan yleisimmin käytettyjen MS Office -toimisto-ohjelmien käyttöliittymiin ja työkaluihin (Word, Excel, Powerpoint). Useassa graafisen alan prosessissa tieto kulkee toimisto-ohjelmien kautta ja tavoitteena kurssilla on toimisto-ohjelmien osaaminen ja perustoimintojen hallinta osana graafisen alan työskentelyä. Laajuus 1 op.

Yrittäjyys

Kurssilla tutustutaan erilaisiin graafisen alan toimintaympäristöihin ja pohditaan ja vertaillaan erilaisia tapoja työskennellä ja työllistyä alalle. Pohditaan sisäisen yrittäjyyden piirteitä, tutustutaan omiin vahvuuksiin ja kartoitetaan kehittämiskohteita. Kurssilla tutustutaan myös tekijänoikeuksiin ja alan sopimuksiin ja sääntöihin sekä pohditaan hinnoittelua. Laajuus 1 op.

Projektit

Kurssilla toteutetaan kuvitteellisia tai aitoja asiakasprojekteja. Opetellaan suunnittelemaan ja aikatauluttamaan graafisen alan kokonaisuuksia ja kehitetään asiakaspalvelutaitoja. Aidoissa asiakasprojekteissa päästään soveltamaan omaa osaamista, sekä kehittämään uusia taitoja projektien tarpeiden mukaan. Projektiopinnot suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Laajuus 3 op.

Työharjoittelu

Työharjoittelun aikana on mahdollista työskennellä monin eri tavoin. Työskennellä voi joko opiston tai työnantajan tiloissa. Työharjoittelu voi olla esim. graafisen alan yrityksessä toteutettavaa harjoittelua, projektein suoritettavaa projektioppimista tai oman osaamisen kehittämistä lopputyön kautta. Työharjoittelu suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Laajuus 5 op.

 

Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 57op (38ov)

Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!

Musiikin koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää omaa musiikillista osaamistaan. Olitpa sitten vasta-alkaja, joka pohtii uuden harrastuksen aloittamista, tai musiikkialan ammattiopintoihin valmistautuva, ja kaipaat vielä vähän preppausta valintakokeeseen, Musiikin koulutus on juuri sinua varten! 

Vuoden aikana saat tuhdin tietopaketin musiikin perusteista teoriassa ja käytännössä, erilaisista musiikin tyylilajeista (pop, rock, jazz, soul, erilaiset maailmanmusiikin tyylilajit, teatterimusiikki, jne.) sekä teroitat taitojasi niin biisintekijänä kuin ilmaisijana. Opinnot pitävät sisällään paljon erilaisia esiintymisiä, erilaisissa keikkapaikoissa. Esiintymiskokemusta karttuu siis vuoden mittaan runsaasti. Lisäksi harjaannut musiikkiteknologian käyttäjänä, tutustut musiikin tuottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen ja vietät tietysti unohtumattomia hetkiä musisoiden hyvässä seurassa.

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen. Koko vuoden opiskelijat saavat lisäksi opetusta valitsemastaan instrumentista. Tutustu kurssisisältöihin tarkemmin alempana, myös yksittäisten kurssien suorittaminen on mahdollista. Kysy lisää!

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on suoritettu oppivelvollisuus (vähintään 18 vuoden ikä) ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Koulutuksessa on opiskelumaksu, lue lisää.

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

Yhteystiedot

Ari Kauppinen (Koulutuksen vastuuopettaja)
musiikinopettaja, muusikko
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku oppilaitokseen

Sisällöt ja kurssikuvaukset

Minä ilmaisijana

1. jakso, vkot 33-41

Teoria tutuksi

Tutustutaan musiikin teorian ja säveltapailun perusperiaateisiin, länsimaiseen säveljärjestelmään ja nuottikirjoitukseen. Opetellaan hahmottamaan sekä soivaa että kirjoitettua musiikkia, ja tunnistamaan ja nimeämään erilaisia musiikillisia ilmiöitä. Laajuus 2op.

Bändisoiton perusteet

Tutustutaan bändisoiton perusteisiin, äänentoistolaitteiden toimintaan, eri instrumenttien roolin bändissä ja yleensä hyvän yhteishengen ylläpitämiseen bändisoittotilanteessa. Valmistetaan ohjelmistoa ja toteutetaan esiintyminen. Kurssilla perehdytään myös valikoituihin populaarimusiikin genreihin soitettavien biisiesimerkkien kautta. Laajuus 2op.

Minä ilmaisijana

Kurssilla haetaan ilmaisuharjoitteiden kautta oman ilmaisun vapautta ja rajoja. Kurssi vapauttaa ja tutustuttaa muihin ryhmän jäseniin yhteisen ilmaisullisen tekemisen myötä, ja antaa turvallisen ympäristön kokeilla, onnistua ja oppia. Laajuus 2op

Äänenkäytön perusteet

Tutustutaan omaan puhe- ja lauluääneen monipuolisten harjoitusten kautta. Opetellaan käyttämään ääntä luonnollisesti ja rennosti sekä rohkaistutaan löytämään oma, persoonallinen tapa käyttää ääntä. Kurssilla käydään läpi hengitys-, rentoutus-, artikulaatio-, äänenavaus-, äänitekniikka- sekä tulkintaharjoituksia sekä ryhmässä että yksilöharjoitusten kautta. 

Kurssin opettajat ovat alansa ammattilaisia, joilla on sekä äänenkäytön, musiikin, laulun että näyttelijäntyön kokemusta. Vapauta itsesi ja äänesi ja tule mukaan!  Laajuus 2op

Äänitekniikka

Haluatko saada perustietämyksen erilaisten äänentoistolaitteistojen toiminnasta? Kurssilla perehdytään äänentoistolaitteiston eri osasiin, mikrofoneihin, mikseriin, efekteihin ja prosessointiin sekä erilaisiin vahvistin-kaiutin-kombinaatiohin. Opetellaan taitoja laitteiston kasaamisesta aina live-tilanteessa miksaamiseen. Kurssin jälkeen on mahdollisuus päästä kokeilemaan opittuja taitoja myös käytännössä.  Laajuus 2op

Rytmimusiikin genret

Perehdytään afroamerikkalaisen rytmimusiikin kehitykseen 1900-luvulla ja tutustutaan eri genreihin (blues, rock, soul, jazz, country, jne.) havainnollistavien kuunteluesimerkkien kautta ja yhdessä soittaen. Laajuus 2op.

Djembe-workshop

Rytmikkäästi syksyyn? Afrikkalaiset rummut, sykkivät rytmit, kiivaat tanssit, yhteinen ilo. Senegalilaislähtöinen Pape Cisse ajaa kaikki totaalisesti sisään länsiafrikkalaiseen kulttuuriin valloittavalla tyylillään. Kukaan ei jää kylmäksi, kun rummut alkavat soida. Ryhmässä soittaen ja tanssien myös vastaalkajan on turvallista opetella. Kuuma tunnelma kruunataan kurssin päätteeksi yhteisenä esityksenä. Laajuus 1op

Minä musiikin tekijänä

2. jakso, vkot 43-51

Teoriasta käytäntöön

Syvennetään Teoria tutuksi-kurssilla opittuja taitoja käytännön esimerkkien kautta, kuunnellen ja yhdessä soittaen. Laajuus 2op.

Rytmimusiikki

Perehdytään Jazz-musiikin eri tyyleihin, harmoniaan ja rytmiikkaan, sekä sivutaan tyylinmukaista improvisaatiota. Valmistellaan ohjelmisto ja toteutetaan esiintyminen. Laajuus 2op.

 

Eväitä improvisointiin

Tutustutaan musiikillisen improvisaation perusteisiin käytännön harjoitusten kautta, laulaen ja soittaen. Tyylinmukaisia harjoitteita mm. bluesin, jazzin ja lattareiden kautta, mutta myös täysin vapaata ja erikoisemmissa rytmisissä ympäristöissä tapahtuvaa improa.  Laajuus 2op.

 

Musiikin sovittaminen ja notaatio

Mitä musiikin sovittaminen on? Mitä sovittajan työkalupakki pitää sisällään? Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin muokata jo valmiita sovituksia niin rytmin, melodian ja harmonian, kuin vaikkapa sointivärin ja instrumentaation osalta. Myös omien kappaleiden sovittaminen on mahdollista. Tutustumme myös Sibelius-nuotinnosohjelman käyttöön ja hyvän nuotinkirjoituksen perussääntöihin. Kotona tehtäviä harjoituksia on mahdollista tehdä myös ilmaisella MuseScore-ohjelmalla. Laajuus 2op.

Kuoro

Kurssi jakaantuu kahteen osaan, toinen syksyllä, toinen keväällä. Kurssilla tutustutaan kuorolaulun perusteisiin, äänissä laulamiseen sekä hyvään äänenmuodostukseen. Perehdytään myös äänenhuollon perusteisiin, sekä perinteiseen että modernimpaan kuorolauluohjelmistoon. Kurssi pitää sisällään esiintymiset syksyllä ja keväällä. Laajuus 2op.

Musiikkia ympäri maailman

3. jakso, vkot 2-11

Korvat auki!

Perehdytään lisää kuulonvaraiseen soittamiseen, soivien ilmiöiden tunnistamiseen ja kuullun nuotintamiseen, valmistellen transkriptioiden tekemistä. Laajuus 2op.

Musiikkia meiltä ja muualta

Tutustutaan valikoituihin perinnemusiikin tyylilajeihin sekä eksoottisempiin musiikkikulttuureihin soittamalla sekä musiikkia kuuntelemalla. Valmistellaan ohjelmisto ja toteutetaan esiintyminen. Luvassa ainakin kuubalaista, brasilialaista, irlantilaista, kreikkalaista, turkkilaista, ja tietysti suomalaista perinnemusaa. Ja mitä muuta ikinä keksitäänkään… Laajuus 2op

Studiotyön perusteet

Kiinnostaako studiotyö? Haluatko oppia äänittämään bändisi demon tai onko pöytälaatikossa kasa valmiita biisejä, jotka pitäisi saada kuunneltavaan muotoon? Kurssin aikana perehdytään erilaisiin studio-laitteistoihin ja tietokonepohjaiseen äänittämiseen, saat vinkkejä mahdollisen kotistudion perustamiseen ja opit käyttämään myös ammattistudioista usein löytyviä ohjelmistoja. Kurssilla on käytössä Cubase-ohjelmisto, mutta harjoituksia voi tehdä myös muilla ohjelmistoilla, kuten Logic, Garage Band, Pro Tools, Reaper, tms. (mikäli tällaisia itseltä löytyy).  Laajuus 2op.

Luova laulunkirjoittaminen

Painitko biisinkirjoituksen parissa? Kaipaako sävelkynäsi teroittamista? 

Luova laulunkirjoittaminen on kurssi kaikille biisinteosta kiinnnostuneille, olit sitten vasta aloittelemassa sävelniekan uraa tai jo pidemmälle ehtinyt hittinikkari. Kurssilla tutustutaan laulunkirjoittamiseen käytännössä konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten kautta, osaavien ammattilaisten opastuksella. Työskentely tapahtuu ryhmässä erilaisia harjoituksia soveltaen sekä itsenäisten tehtävien kautta. Laajuus 2op.

Teatterimusiikki

Harjoitellaan Teatterikoulutuksen kanssa yhteistuotantona valmistettavan musiikkiteatteriesityksen kappaleita bändin ja laulajien kesken. Laajuus 2op.

Musiikin tuottaminen

4. jakso, vkot 12-21

Musiikin perusteiden kertauskurssi

Kerrataan aiemmilla kursseilla opittua ja harjoitellaan musiikin hahmottamista, niin paperilla kuin soivien esimerkkien avulla. Sopii hyvin kertauskurssiksi esim. Musiikkialan ammattiopintoihin hakeville! Laajuus 2op.

Keikalle!

Kurssin puitteissa valmistaudutaan opiskelijoiden kevätkonserttiin, kasataan ja harjoitellaan ohjelmisto, mietitään konsertin teemaa ja markkinointia, sekä keikan toteutusta myös teknisemmästä näkökulmasta, lavakartta, tekninen raideri, ym.  Laajuus 2 op.

Musikaali-workshop

Valmistetaan musiikkiteatteriproduktio yhdessä Teatterikoulutuksen kanssa. Yksi kevään huipentumista, jossa kaikki vuoden aikana opittu yhdistetään yhteiseen teokseen. Pääsääntöisesti iloinen ja koko perheelle suunnattu teos haastaa opiskelijat näyttelijäntyön, tanssin, laulun ja live-soittamisen saralla parhaimpaansa ja koostamaan näiden elementtien avulla viihdyttävän kaksituntisen musikaalin. Kurssille osallistuminen vaatii päivittäistä sitoutumista noin kahden kuukauden ajan. Todellinen musiikkiteatterin mestarikurssi. Laajuus 4 op.

Musiikkialan sopimuskäytännöt

Kurssilla tutustut musiikkialan lainsäädäntöön, tekijänoikeuksiin sekä erilaisiin sopimustilanteisiin ja käytäntöihin. Perehdyt myös musiikin julkaisemisen eri vaiheisiin valmiin äänitteen painattamiseen markkinointiin ja levittämiseen, sekä digitaaliseen julkaisuun. Lajuus 1 op.

Lastenmusiikki

Tutustutaan varhaismusiikkikasvatuksen perusteisiin, valmistetaan ja toteutetaan lastenmusiikkiesitys. Laajuus 2 op.

Studioprojekti

Suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen äänityssessio ammattistudiossa muusikon näkökulmasta. Päätetään äänitettävät biisit ja harjoitellaan ne valmiiksi, ensin itsenäisesti, sitten bändin kanssa. Laajuus 1 op.

Teatterikoulutus

Opintojen laajuus 57op (38ov)

Ja näyttämöllä loistat sinä!

Oletko sinä tulevaisuuden teatterintekijä? Tähtäätkö alan ammattiopintoihin? Vuoden mittaisen Teatterikoulutuksemme aikana otat elämäsi tähän saakka isoimmat askeleet kohti unelmaasi!

Opinnot painottuvat produktioihin (draama, monologit ja musikaali) ja niitä maustetaan viikon mittaisilla teemajaksoilla. Vuoden aikana verkostoidut ja luot kontakteja alan ammattilaisiin, paikallisiin teattereihin sekä muihin alan toimijoihin. Vuoteen kuuluu useita teatterivierailuja ja analysoimme paljon näkemäämme. Koulutuksen opettajat ovat alansa ammattilaisia ja antavat kaikkensa jotta vuodestasi tulisi ikimuistoinen.

Näyttelijäntyön opetuksemme keskeinen metodi on “ajatteleva näyttelijä”. Analysoimme roolihenkilöiden pyrkimykset ja kannattelemme niitä kirkkaasti. Saat lavatekemiseesi työkaluja, joilla pärjäät roolin kuin roolin rakentamisessa.

Opiskeltavia asioita työstetään opiskelijan oman persoonan kautta ja jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Nämä opinnot on mahdollista lukea myöhemmin hyväksi korkeakouluopintoihin.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on suoritettu oppivelvollisuus (vähintään 18 vuoden ikä) ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Koulutuksessa on opiskelumaksu, lue lisää.

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

Yhteystiedot

Ville Kiljunen (Koulutuksen vastuuopettaja)
Opettaja KM, näyttelijä (FIA), ohjaaja
+358 (0)50 389 9625
ville.kiljunen(at)jko.fi

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Jatkuva haku oppilaitokseen

 

Kurssikuvaukset ja sisällöt

 

Kurssin nimeä klikkaamalla pääset tutustumaan kurssikuvaukseen. Voit osallistua myös yksittäisille kursseille.

Minä ilmaisijana

Minä ilmaisijana

Tämä kurssi on peruspohja koko Teatterikoulutuksen tarjoamalle kansanopistovuodelle. Kurssilla haetaan ilmaisuharjoitteiden kautta oman ilmaisun vapautta ja rajoja. Kurssi vapauttaa ja vie sinua eteenpäin riippumatta siitä oletko harrastanut teatteria jo pitkään vai oletko vasta-alkaja. Teatterikoulutuksen valintaperusteena ei ole teatteritausta, mutta sitoutuminen itseensä ja itsensä kehittämiseen on edellytys, josta ei voi tinkiä. Ilmaisussa kaikki on kiinni sinusta! Joten haluatko tarttua haasteeseen? Hyppää kyytiin! Laajuus 2 op.

Äänenkäytön perusteet

Oma kehomme ja mielemme ovat meidän teatterintekijöiden instrumentit. Ilmaisu on sisäisen äänen ja tarinan ulostuontia, mutta ääni on sen näkyvä ja kuuluva muoto. Onko äänenkäytössäsi lukkoja, jännittääkö, kihoaako hiki otsalle? Vai oletko vapautunut puhuja, laulaja ja äänenkäyttäjä? Joka tapauksessa tällä kurssilla pääset kehittämään instrumenttiasi ja ilmaisuasi yhä eteenpäin. Äänenkäytön opettajat ovat alansa ammattilaisia, joilla on sekä äänenkäytön, musiikin, laulun että näyttelijäntyön kokemusta. Vapauta itsesi ja äänesi ja tule mukaan! Laajuus 2 op.

Näyttelijäntyö

Kurssilla harjoitellaan näyttelijäntyön perustyökaluja sekä tutustutaan siihen, mitä näytteleminen pohjimmiltaan on. Kurssilla opitaan mm. roolinrakennuksen työkaluja sekä läsnäolon, kontaktin, kuuntelun ja reagoinnin merkitystä näytteljäntyössä. Lisäksi tutustutaan näyttelijäntyö peruskäsitteisiin, teorioihin ja taitoihin kuten hahmojen päämääriin ja taktiikoihin, fokukseen, näyttämölliseen ajatteluun sekä tämän ajattelun fyysistämiseen näyttämöllä. Näitä taitoja harjoitellaan erilaisten sanallisten ja liikkeellisten harjoitteiden sekä dialogikohtausten kautta.

Kurssin tavoitteena on antaa työkaluja, joiden kautta osallistujien on mahdollista kasvaa ajatteleviksi ja itsenäisiksi näyttelijöiksi.

Laajuus 2 op.

Fyysinen teatteri

Minna Lenfeldova on Itä-Euroopassa oppinsa hankkinut fyysisen teatterin (mm. Grotowskin metodi) taitaja, jonka ohjauksessa tehdään fyysistä ilmaisua ja harjoitteita keskittyen kehoon ja sen ilmaisuvoimaan. Alkukantaisia ja arkisiakin asentoja ja liikekieltä lähestytään pehmeällä pedagogiikalla ja kurssin päätteeksi jokainen on löytänyt varmasti uusia keinoja kehollisen ilmaisunsa tueksi. Laajuus 2 op.

Parkour ja akrobatia

Ilmaisijan on hallittava kehonsa, toisaalta kehollinen työskentely on ilmaisua. Parkour-akatemian ammattiohjaajien kanssa yhteistyössä toteutettavalla kurssilla saat tukea keholliseen harjoitteluun, liikkuvuuteen ja temppuiluun. Harjoitteita tehdään yksin ja ryhmissä. Hiki valuu, kun ryhmä punnertaa yhdessä aikaiseksi ison pyramidin. Oletko koskaan tehnyt selkä edellä päin kaatumisen pehmeään juustomereen, tällä kurssilla rohkaistut siihenkin. Laajuus 1 op.

Kameranäytteleminen

Kuinka näytellä kameralle? Mitä eroa ilmaisussa on näyttämöllä ja kameran edessä? Mitä kamera näyttää ja vangitsee? Mitä rosoja ilmaisussa on kameran edessä hyvä höylätä pois? Elokuvaohjaajan kanssa harjoitellaan aitoa, läsnäolevaa näyttelijäntyötä kameralle. Lyhyitä kohtauksia kuvataan uudelleen ja uudelleen, katsotaan ja analysoidaan. Kurssi on tarkoitettu sellaisille, jotka todella haluavat esiintyä kameralle ja oppia uutta kaiken paljastavasta kameranäyttelemisestä. Laajuus 2 op.

Näyttelijän liikunta

Opintojaksolla perehdytään näyttelijän fyysiseen harjoitteluun ja yleiskunnon ylläpitämiseen. Kurssilla tutustut kehonhuollon, lämmittelyn, verryttelyn ja yleisen liikunnallisen elämäntavan merkitykseen näyttelijäntyössä.

Laajuus 2 op.

Improvisaatio

Opintojaksolla perehdytään improvisaation maailmaan. Erilaisten harjoitteiden ja esiintymistekniikoiden kautta opetellaan vapauttamaan omaa ilmaisua.

Laajuus 1 op.

Naamioteatteri

Millaista näytteleminen on ilman sanoja ja kasvojenilmeitä? Mitä voi ilmaista pelkällä kehonkielellä? Opintojaksolla perehdytään teatterinaamioihin ja naamioteatteriin, tehdään naamioteatteriharjoitteita ja lyhyitä kohtauksia. 

Laajuus 2 op.

Musikaalikoreografia

Kurssilla perehdytään musikaalitanssin perusteisiin ja valmistetaan koreografia yhteen tai useampaan musikaaliproduktion kohtaukseen.

Laajuus 1 op.

PR-kuvaus

Kyseessä on Graafisen suunnittelun koulutuksen kanssa toteutettava valokuvaamisen erikoiskurssi. Oletko harrastanut henkilökuvaamista ja tarvitset siihen vinkkejä? Vai viihdytkö kameran edessä ja koet tarvitsevasi harjaannusta kuvattavana olemisesta? Kurssi ei ole malli- tai mannekiinikurssi, vaan keskitymme valaistukseen, luonnolliseen kuvaustilanteeseen ja laadukkaisiin henkilökuviin. Tällä kurssilla saat ohjeita ja vinkkejä molempiin valokuvaamisen liittyviin rooleihin. Laajuus 1 op.

Produktiot ja esitykset

Draama

JKO – Teatterikoulutuksen kansanopistovuosi koostuu lyhytkursseista eli ns. moduuleista, mutta vuoden aikana tuotamme ja harjoittelemme kolme produktiota, joista ensimmäinen on draama. Draamakurssilla keskitytään näyttelijäntyön peruselementteihin, ohjaaja Ville Kiljusen ajatteleva näyttelijä -metodilla. Draamakurssilla harjoitellaan ryhmätyöskentelyä, tarinan yhdessä eteenpäin viemistä sekä sen särmien rakentamista. Näytelmän dynamiikkaa ja aksentteja luodaan hahmon pyrkimysten, draaman merkitysten ja tarinan tärkeiden käänteiden kautta. Laajuus 7 op.

Monologi

Monologi on eräällä tavalla teatteritaiteen kuningaslaji. Olet yksin näyttämöllä, vain sinä ja tarinasi. Tällä kurssilla pureudutaan näyttelijäntyön hienomekaniikkaan, ilmeisiin, eleisiin, äänenkäyttöön, kehollisuuteen, gestiikkaan ja yleisökontaktiin. Kurssin työtapa lähentelee lausuntataidetta, ja onkin sitä. Dialogin monologista tekee yleisökontakti. Teatterin pienin luku on 2, joista toisen on oltava katsoja. Kurssi kehittää sinua itsevarmana esiintyjänä, puhujana, esiintyjänä ja näyttelijänä. Laajuus 2 op.

Musikaali

Teatterikoulutuksen ja Musiikin koulutuksen kansanopistovuoden eräänlainen päättötyö, jossa kaikki vuoden aikana opittu yhdistetään yhteiseen teokseen. Pääsääntöisesti iloinen ja koko perheelle suunnattu teos haastaa opiskelijat näyttelijäntyön, tanssin, laulun ja live-soittamisen saralla parhaimpaansa ja koostamaan näiden elementtien avulla viihdyttävän kaksituntisen musikaalin. Kurssille osallistuminen vaatii päivittäistä sitoutumista noin kahden kuukauden ajan. Todellinen musiikkiteatterin mestarikurssi. Laajuus 9 op.

Orientoivat ja yhteiset opinnot

Teatterihistoria

Luodakseen tulevaa kannattaa tuntea historia. Tällä luentomaisella kurssilla lähdetään liikkeelle luolamaalauksista ja päädytään nykyteatterin kenttään asti. Teatterin historian eri vaiheet käsitellään kronologisesti, samoin teatterin eri tyylilajit, metodit, käsitteet, kirjailijat, dramaturgit, keskeiset ohjaajat ja ilmiöt teatterin historiassa. Tämän tiiviin luentopaketin jälkeen perspektiivisi teatterin kenttään paranee kertaheitolla. Laajuus 1 op.

Kuoro

Jyväskylän kristillisen opiston kuoron runko rakentuu Teatterikoulutuksen ja Musiikin koulutuksen opiskelijoiden varaan. Kuoro harjoittelee läpi vuoden viikoittain ja esiintyy muutaman kerran lukuvuodessa. Kuorossa lauletaan melodista kaunista kuoromusiikkia useamman stemman voimin. Laajuus 4 op.

Djembe-workshop

Rytmikkäästi syksyyn? Afrikkalaiset rummut, sykkivät rytmit, kiivaat tanssit, yhteinen ilo? Jos nämä sanat tuntuivat houkuttelevilta, niin tämä kurssi on juuri sinua varten. Kamerunilaislähtöinen Pape Cissé ajaa kaikki totaalisesti sisään afrikkalaiseen kulttuuriin valloittavalla tyylillään. Kukaan ei jää kylmäksi, kun rummut alkavat pauhata ja rytmi vauhdittaa villiä tanssia. Ryhmässä rummutettaessa myös vasta-alkajan on turvallista päästä aiheeseen kiinni. Virheitä tulee ja saa tullakin, tällä kurssilla etsitään ilmaisun alkukantaista voimaa. Kuuma tunnelma kruunataan kurssin päätteeksi yhteisenä esityksenä. Laajuus 1 op.

Teatterimusiikki

Teatterimusiikki -kurssi enteilee Teatterikoulutuksen vuodessa aina musikaalin lähestymistä. Kurssilla lauletaan ja soitetaan teatterimusiikkia laidasta laitaan, mutta etenkin aina tulevan kevään musikaalin biisejä. Teatterimusiikki onkin Teatterikoulutuksen ja Musiikin koulutuksen yhteiskurssi. Kurssi sisältää yhtyesoittoa ja stemmalaulua. Laajuus 2 op.

CV ja työnhaku

Teatterin tekemiseen ja sen ilmiöihin liittyy vahvasti erilaisten työtehtävien ja produktioiden etsiminen ja niihin hakeminen. Tällä lyhytkurssilla keskitytään siihen, mitä kannattaa ottaa huomioon hakemusten, showreelien, videohakemusten, voicereelien ym. koostamisessa ja miten itseään kannattaa tuoda esiin. Miten näyttelijä tekee CV:n, miten hän tuo itseään esiin internetissä tai somessa? Miten työmahdollisuuksia löytää kimurantilla taidekentällä? Miten valmistautua koe-esiintymiseen, castingiin tai auditioniin? Kurssiin sisältyy Casting-työpaja ammattiteatterin kanssa toteutettuna! Taidealan työnhakijan kurssi.  Laajuus 1 op.

Draamakasvatuksen perusteet 12ov (25op) Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa

DRAAMAKASVATUKSEN PERUSTEET, 2ov

Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu

Kurssin sisältö: oppimispotentiaali, draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet, taiteellinen oppimisprosessi sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet. Opiskelija ymmärtää kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet. Suoritustapana lähiopetus ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov

Draamakasvatuksen kartalle

Sisältönä draamakasvatuksen oppimispotentiaali, draamakasvatuksen genret ja keskeiset, taiteellinen oppimisprosessi sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta, hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet. Opiskelija ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä sekä ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet. Suoristustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 0,5ov

DRAMATURGIA 1, 2ov

Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi

Nyt syvennytään dramaturgian perusteisiin ja niiden soveltamiseen draamakasvatuksen konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa, osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa sekä osaa muokata proosasta näyttämötekstiä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov

Dramatisointisuunnitelma

Sisältönä kurssilla ovat dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa, osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa sekä osaa muokata proosasta näyttämötekstiä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov

ESITTÄVÄ DRAAMA 1, 4ov

Improvisaatio ja liike

Mitä ovat näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa? Tämän kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä ja hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen sekä mahdollinen oppimistehtävä. Laajuus 2ov.

Näyttelijän- ja ohjaajantyö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa, siinä aihe. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä ja hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen sekä mahdollinen oppimistehtävä. Laajuus 2ov.

SOVELTAVA DRAAMA 1, 2ov

Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen

Sisältönä kurssilla ovat prosessidraama ja sen soveltaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä metodina sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta, hän hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja sekä osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Käsikirjoittajan ja ohjaajan erityiskurssi. Suoritustavat lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov.

Prosessidraamasuunnitelma

Sisältönä kurssilla ovat prosessidraama ja sen soveltaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä metodina sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta, hän hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja sekä osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Suoritustavat lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 0,5ov.

DRAAMAOPETTAJUUTEEN KASVAMINEN, 2ov

Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana

Sisältönä kurssilla ovat draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana käsitteistö. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia, tietää draamakasvatuksen keskeisiä tutkimusteemoja ja tutkimuksia, osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän toimintaa sekä osaa kuvata omaa pedagogista toimintaansa ja ajatteluaan draamaopettajana. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 2ov.

Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus

Opintojen laajuus 30 op (20 ov)

Kiinnostaako sisustaminen ja tilasuunnittelu?

Oletko haaveillut sisustusalan, muotoilun tai arkkitehtuurin opiskelusta tai työtehtävistä? Hae mukaan Sisustussuunnittelun monimuotokoulutukseen, joka koostuu lähi- ja etäopinnoista. Koulutuksen lähipäivät sijoittuvat viikonloppuihin perjantai-ilta ja lauantaipäivä, noin kerran kuukaudessa. Lähijaksolta annetaan työstettäväksi etätehtävä. Opistolta on mahdollista varata majoitus lähipäivien ajaksi.

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti sisustussuunnittelun eri osa-alueita mm. SketchUp ja Layout suunnitteluohjelmiin, kartoitetaan materiaalituntemusta, perehdytään kiintokaluste- ja valaistussuunnitteluun ja suunnittelun työkaluihin sekä prosesseihin.  Opettajina toimivat alan kokeneet ammattilaiset. Lähijaksot ovat pääosin teorian opiskelua ja koulutus sisältää paljon itsenäistä opiskelua erilaisten tehtävien ja portfoliotyöskentelyn muodossa. Käymme myös inspiroivilla yritysvierailuilla.

Opintojen edetessä suunnittelet harjoituskohteen ja kokoat siitä itsellesi portfolion, sisustussuunnitelman. Portfolio toimii myöhemmin myös hyvänä työkaluna luovilla aloilla työllistymiseen.

Opetuksen teemoja:

 • Sisustussuunnittelun perusteet, prosessit ja dokumentit
 • Tilasuunnittelu ja tekninen piirtäminen
 • SketchUp- ja Layout-ohjelmat
 • Materiaalit ja värioppi
 • Aistiesteetön sisustaminen
 • Kiintokalusteiden-, irtokaluste- ja tekstiilisuunnittelu
 • Valaistussuunnittelu
 • Julkisen tilan suunnittelu
 • Suunnittelun visuaalinen viestintä; stailaus ja valokuvaus
 • Suunnittelijan identiteetti; projektinhallinta, sopimukset, tarjoukset, yrittäjyys
 • Portfoliotyöskentely

Koulutuksen opettajana toimii Eevi Vihinen / www.decofeast.fi

Opetuksen ajankohta:

Lähiopetus keskimäärin kerran kuukaudessa, perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00, päivämäärien muutokset mahdollisia. Aloitus elokuussa.

Haku elokuussa alkavaan koulutukseen 6.5.2024 mennessä, hakijoille lähetetään ennakkotehtävä. Täydennyshaku päättyy 31.7.2024. Vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voit tiedustella koulutuksen alkuun saakka.

Koulutuksen hinta:

 • Opiskelumaksu lukuvuonna 2024-2025 on 1690€, sis. 3 kpl kirjoja, kynät, työkansio.
 • Opiskelumaksu maksetaan opintojen alussa.

Koulutuksen esite.

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

Sisustussuunnittelun syventävät viikonloppukurssit

Järjestämme lukuvuonna 2023-24 viikonlopun mittaisia syventäviä kursseja valikoiduista sisustussuunnittelun osa-alueista. Kurssit syventävät opiskelijan osaamista ja auttavat kehittämään omaa ammattitaitoa, toimit sitten työssäsi sisustussuunnittelijan tehtävissä tai olet innokas harrastaja.

Vaatimuksena kursseille osallistumiseen on aiemmin suoritettu sisustussuunnittelun peruskurssi (JKO:lla tai muussa oppilaitoksessa) tai vastaavat perustiedot ja taidot. Varsinkin ohjelmistokurssit (esim. Sketchup) vaativat jo hyvää pohjaosaamista ja sujuvat tietokoneenkäyttötaidot. Vasta-alkajille suosittelemme meidän Sisustussuunnittelun monimuotokoulutusta.

Opinnot ajoittuvat aina perjantai-iltaan/lauantaille. Opintoviikonloppuna on mahdollista majoittua omakustanteisesti opiston viihtyisässä asuntolassa, lue lisää täältä.

Kurssit

Suunnittelijan SketchUp Pro ja Layout

24.-25.5.2024, laajuus 10h/0,5 op

Kurssilla syvennytään 3D-mallinnosohjelma Sketchup Pro:n ominaisuuksiin sekä SketchUpin ja Layout-lisäosan yhteiskäyttöön. Tavoitteena on ohjelmien sujuvat käyttötaidot ammattimaisen suunnitteludokumentaation luomiseksi.

Kurssilla käydään myös läpi sisustussuunnittelijan workflow’n rakentumista Sketchupin ja Layoutin avulla, sekä tutustutaan Layoutin ominaisuuksiin, oman nimiön rakentamiseen ja erilaisiin tulostusmuotoihin.

Kurssin esitietovaatimus on suoritetut Sketchupin perusteet (sisältyy esim. JKO:n sisustussuunnittelun monimuotokoulutukseen).

Kouluttajana toimii Marika Ritala-Mäkinen (Luovisio oy)

Opetuksen aikataulu: perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00

Hinta: 250€ (kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 12 opiskelijaa)

 

Aistiesteetön sisustaminen

huhtikuu 2024 (tarkka ajankohta tarkentuu pian), laajuus 10h/0,5 op
Erilaisten ympäristöjen suunnittelussa on tärkeää huomioida aistiesteettömyyden näkökulma. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys on myös aistiasia. Aistiasiat huomioimalla ja ympäristöjen aistiesteettömyyteen panostamalla rakennamme ympäristöjä, joissa yhdenvertaisuus ja neurodiversiteetti toteutuu.
Aistiesteettömässä sisustamisessa pyrkimyksenä on minimoida ympäristön aistikuormitukset mahdollisimman laajasti ja samalla tuoda tilaan aivoille tärkeitä virikkeitä. Kun aistikuormitukset on minimoitu ja aivot saavat tarvittavaa virikettä, saadaan aikaan palautumiselle hyvät edellytykset ja stressitasoille mahdollisuus laskea. Aistiesteettömässä sisustamisessa huomioidaan makuaistialukuunottamatta kaikki perusaistimme; näkö, kuulo, tunto ja haju. Jotta aistiesteettömyys toteutuu parhaimmalla mahdollisella tavalla, joudumme aina kiinnittämään huomiota myös toimintakulttuuriin ja tehdä tarvittavia muutoksia siellä.
Kurssin kouluttajana toimii sisustussuunnittelija-yrittäjä Eevi Vihinen, aistiesteettömyyden asiantuntija, joka toteuttaa aistiesteettömyyden periaatteita omassa suunnittelijan työssään. (Decofeast oy)

Opetuksen aikataulu: perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00

 

Hinta: 250€ (kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 12 opiskelijaa)

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

Kotoudu kansanopistossa – maahanmuuttajien lukutaitokoulutus (KTT)

Koulutuksen kesto 15 ov

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka tavoitteena on selvittää oppijan koulutaustaa sekä suomen kielen, matemaattisten taitojen ja viestintätaitojen osaamista. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden vähäisen koulunkäynnin mahdolliset vaikutukset opiskelutaitoihin ja oppimiseen. Lähtötason arvioinnin yhteydessä pyritään selvittämään myös opiskelijan aikaisempaa osaamista ja mahdollisesti työn kautta hankittua taitoa. Lähtötason arvioinnin perusteella jokaiselle koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

Opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi, tavoitteita asettavaksi ja niihin itseohjautuvasti pyrkiväksi sosiaaliseksi ja vastuunkantavaksi kansalaiseksi. Koulutus mahdollistaa reitin jatkopintoihin.

Koulutuksen sisällöt:

 • Luku- ja kirjoitustaidon vaiheet
 • Numeeriset taidot
 • Taideaineet; piirustus, maalaus, taideterapeuttinen työskentely, maailman kulttuurit
 • Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus
 • Kotoutumista tukevat opinnot
 • Oppimisen tukeminen ja ohjaus

Koulutukseen hakeutuminen

Katso tarkemmat hakeutumisen aikataulut sivulta Hakeutuminen.
Koulutukseen on valintahaastattelu, kaikki hakeneet haastatellaan.
Mikäli tahdot jättää hakemuksesi paperilla, paperihakemuksen saat opistolta.

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

 • Opetus ja lounas ovat opiskelijalle maksuttomia
 • Koulutus on mahdollista kytkeä kotoutumissuunnitelmaan
 • Asuminen asuntolassa maanantaista perjantaihin koulupäivinä on maksutonta

HUOM! Viikonloppuisin (lauantaina ja sunnuntaina) asuntolassa ei voi asua.
Asuminen asuntolassa 2 hengen huoneessa.
Asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti kaukana asuvalle opiskelijalle.

 

Lisätietoja

Koulutussihteeri
p. 044 7522 716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintopisteiden mukaan. Mikäli suoritat useampia opintopisteitä, saat alennusta yksittäisen opintopisteen hinnasta seuraavasti:

1-3 op 136€/op
4-10 op 102€/op
yli 11 op 68 €/op

*Esimerkiksi 5 op maksaa 612 € (3*136 € ja 2*102 €).

Lisätietoa

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

Tutustu kursseihin

Kurssikuvaukset löydät koulutusten sivuilta.

Graafinen suunnittelu

Musiikki

Teatteri