Toimivaa keskustelutaitoa asiakaspalveluun

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Tuntuuko, että tarvitset lisää kohtaamisen taitoja työhösi erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä? Miten kohtaan työkaverin ja asiakkaan? Miten puhun rohkeasti ja rakentavasti, mutta osaan myös kuunnella? Miten pääsen kosketuksiin tunteideni kanssa ja voin paremmin?

Koulutuksessa käsitellään kohtaamiseen, vuorovaikutukseen sekä asiakaspalveluun liittyviä aiheita. Teemoja ovat tunnetaidot, aktiivinen kuuntelu, ristiriitojen käsittely asiakastilanteessa, rohkean ja rakentavan puhumisen taito ja työntekijän omat tunteet sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutuksen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajattelutapaan. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Kouluttajana on LiT, opettaja, työnohjaaja Ulla Klemola Idulla Consultingista.

Osallistuja tietää tunteiden vaikutuksen käyttäytymiseen ja tiedostaa kuuntelun tärkeyden vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa käyttää rakentavia tapoja ristiriitatilanteiden käsittelyssä.

Laajuus 0,5 op

Hinta: 250 €

Ilmoittaudu 05.08.2024 mennessä.

Tutustu myös muihin kursseihimme

Anna palautetta