Valikko Sulje

Striimauksen perusteita

23.01.2024 24.01.2024

Striimauksen perusteita sukeltaa suoralähetysten maailmaan seurakunnan ja kaikuisten kirkkotilojen erityistarpeiden näkökulmasta.

Kahden päivän aikana käsitellään suoralähetyksissä tarvittavia tietoja ja taitoja, tutustutaan kuvakerronnan ja hyvän äänenlaadun perusteisiin.

Aiheina ovat suoralähetyslaitteiston minimivaatimukset, yhteensopivuudet ja kustannusarviot; puheen ja eri akustisten instrumenttien mikitys lähetyksiin; äänen ominaisuudet, äänenlaatu sekä äänen toisto ja tarkkailu; kuvakulmat sekä kuvakerronnan perusteet elävässä kuvassa sekä lähetyksen tekeminen graafisin elementein.

Jos haluat lisäosaamista, tule Striimaus sujuvaksi -koulutukseen 29.-30.10.2024.

Kouluttajina toimivat nuorisotyönohjaaja Toni Launonen, musiikinopettaja Ari Kauppinen JKO:lta ja Elias Mäenpää Virtuaalikirkosta.

Osallistuja tuntee suoralähetysten laite- ym. vaatimuksia ja osaa käyttää suoralähetyksissä tarvittavia laitteita. Osallistuja ymmärtää kuvakerronnan, äänenlaadun ja graafisen elävöittämisen perusteita.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 15.12.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Striimauksen perusteita -kurssille tästä


Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet

26.01.2024 27.01.2024

Miten hyödynnät lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa?

Lastenmusiikin uudet tuulet -koulutuksessa voit paneutua lastenmusiikin tavoitteelliseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Tutustut uuteen ja perinteisempään lastenmusiikkiohjelmistoon sekä erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Soitinrakennuspajassa pääset näkemään, kuinka erilaiset arkiset esineet, joilla ei näyttäisi olevan mitään yhteistä, muodostavat yhdistettyinä soittimen. Ja mihin muuhun sählypallosta on kuin sählyn pelaamiseen. Kun soitin on saatu valmiiksi, opettelemme myös soittamaan sitä.

Kouluttajina toimivat lastenmusiikin ammattiorkesteri Loiskis ry:n muusikot ja pedagogit Pekka Nättinen, Tomi Nurmi, Marianne Oivo ja Leevi Pukki.

Osallistuja osaa hyödyntää lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 15.12.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet -kurssille tästä


Toimiva koulu -ohjaajakoulutus

29.01.2024 27.03.2024

Teetkö yhteistyötä koulujen tai oppilaitosten kanssa? Toimiva koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen.

Toimiva koulu -ohjaajaksi voivat kouluttautua niin alakoulun, yläkoulun kuin lukion opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö samoin kuin korkea-asteen opettajat ja ohjaajat sekä muut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset.

Toimiva koulu -ohjaajakoulutuksessa perehdyt ja kehität tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutustut kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Ohjaajakoulutus pätevöittää sinut ohjaajaksi ja saat oikeudet pitää Toimiva koulu -vuorovaikutuskoulutuksia lisensoidun materiaalin pohjalta.

Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssiperheeseen. Nämä kurssit ovat yhdysvaltalaisen psykologi Thomas Gordonin luomia, tutkittuja ja vuosikymmenten kokemuksella kehitettyjä vuorovaikutustaitojen koulutuksia. Toimiva koulu -kurssin teoreettinen viitekehys muodostuu Gordonin vuorovaikutusmallista, niin sanotusta käyttäytymisen ikkunasta, johon opiskeltavat vuorovaikutustaidot linkittyvät. Suomessa koulutustoimintaa koordinoi GTIry.

Koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Lähijaksojen ja suoritettujen tehtävien jälkeen kouluttaja myöntää arvionsa perusteella osallistujalle ohjaajapätevyyden. Koulutuksen materiaalina on Toimiva koulu -ohjaajan käsikirja ja -työkirja (uudistettu 2023).

Kouluttajina toimivat LitT, työnohjaaja STOry Ulla Klemola ja LitM, väitöskirjatutkija Tommi Mäkinen.

Osallistuja tunnistaa, ilmaisee ja kuuntelee omia ja toisten tunteita, ilmaisee itseään selkeästi sekä ymmärtää aktiivisen kuuntelun merkityksen ihmissuhteissa. Osallistuja soveltaa tunteisiin, itseilmaisuun ja kuuntelemiseen liittyviä taitoja tarve- ja arvoristiriitojen käsittelyssä.

Osallistuja ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita ja määrittelee ihmiskäsitystään. Osallistuja soveltaa oppimaansa ohjausharjoituksissa. Osallistuja ratkaisee Toimiva koulu -kurssien organisointiin liittyviä kysymyksiä ja soveltaa koulutuksia omalle toimialalleen.

Koulutuksen kesto on 5 päivää: 29.-31.1.2024 ja 26.-27.3.2024.

Laajuus 5 op

Ilmoittaudu 15.12.2023 mennessä.

Hinta:850€

Ilmoittaudu Toimiva koulu -ohjaajakoulutus -kurssille tästä


Muita tulevia ajankohtaiskoulutuksiamme voit tutkia täältä