Valikko Sulje

Oppisopimus työnantajalle 

Oppisopimuksella koulutat uusia ammattilaisia työyhteisöön tai teet työntekijöistä entistä monipuolisempia osaajia. Oppisopimuskoulutus perustuu aina työsuhteeseen. Sen tavoitteena voi olla koko tutkinnon tai tutkinnon osan / osien suorittaminen.

Oppisopimuksesta saatavat hyödyt:

 • Laajennat työntekijäsi ja työyhteisösi osaamista maksuttomalla koulutuksella
 • Saat koulutuskorvausta ja tapauskohtaisesti TE-toimiston maksamaa palkkatukea

Oppisopimus pähkinänkuoressa:

 • Kaikki 15 vuotta täyttäneet voivat opiskella oppisopimuksella
 • Opiskelija on työsuhteessa ja hänelle kuuluvat työsuhteeseen liittyvät edut, kuten palkkaus TESin mukaan
 • Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantajan ei maksa palkkaa tietopuoleisen koulutuksen päiviltä
 • Osaaminen hankitaan pääosin työpaikalla, työaika on vähintään 25 h/vko
 • Opiskelijalle mahdollistetaan koulutuksen tavoitteiden mukaiset työtehtävät työpaikalla ja osallistuminen tarvittavaan tietopuolisen koulutuksen
 • Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi osaamista yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa
 • Oppisopimus suunnitellaan yhdessä työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen  kanssa. Sen kesto vaihtelee opintojen tavoitteen ja opiskelijan osaamisen perusteella huomioiden työsuhteen kesto.

Lisätietoa tutkintojen sisällöistä ja oppisopimuskoulutuksen käytänteistä saat ammatillisen koulutuksiemme vastuuopettajilta: https://jko.fi/koulutus/ammatillinen-koulutus/

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: https://www.oppisopimus.fi/ ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta: https://ohjaan.fi/

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjälle oppisopimuksella suoritettu tutkinto tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaa. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja oppilaitoksen väliseen sopimukseen.

Yrittäjyyden kriteerit oppisopimuskoulutuksessa:

 • Yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • Yel-vakuutettu
 • Y-tunnus
 • Yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • Minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
 • Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

Lisätietoa tutkintojen sisällöistä ja oppisopimuskoulutuksen käytänteistä saat ammatillisen koulutuksiemme vastuuopettajilta: https://jko.fi/koulutus/ammatillinen-koulutus/

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: https://www.oppisopimus.fi/ ja mentoroinnista: https://mentoripankki.recit.fi/