Valikko Sulje

Esihenkilö toimivaa vuorovaikutusta ja omaa hyvinvointiaan edistämässä

09.04.2024 10.04.2024

Toivotko lisää kohtaamisen taitoja työsi erilaisissa esihenkilö- ja asiakaspalvelutehtävissä? Haluatko vahvistaa johtamistaitojasi vuorovaikutuksen alueella? Tarvitsetko tukea tunnevaltaisten tilanteiden käsittelyyn ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen? Kaipaatko välineitä hyvinvoinnistasi huolehtimiseen?

Koulutuksessa käsitellään kohtaamiseen, vuorovaikutukseen sekä valmentavaan johtamiseen liittyviä aiheita. Tunneymmärrys, aktiivinen kuuntelu, rakentava ristiriitojen käsittely ja myönteisen palautteen taito ovat esihenkilön supervoimia, joita myös harjoitellaan. Näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja ohjaa työnohjaaja Ulla Klemola, joka on väitellyt ko. taitojen oppimisesta ja opettamisesta.

Valmentavan johtamisen näkökulmasta käsitellään seuraavia aiheita: johtaja työyhteisön mentorina, johtajan ja työyhteisön välinen vuorovaikutus sekä ristiriitatilanteiden ennakointi. Osuuden kouluttajana toimii pastori Paulus Pikkarainen, joka on tutkinut valmentavan johtamisen soveltamista seurakuntien työyhteisöihin.

Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Kouluttajina toimivat Ulla Klemola / Idulla Consulting ja Paulus Pikkarainen Jyväskylän seurakunnasta.

Osallistuja tiedostaa hyvinvoinnin, motivaation sekä asenteen vaikutuksen omaan käyttäytymiseensä. Osallistuja kehittää taitojaan tunnistaa, ilmaista ja kuunnella tunteita. Osallistuja ymmärtää kuuntelun merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa soveltaa valmentavan johtamisen näkökulmaa työpaikan ristiriitatilanteissa.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Esihenkilö toimivaa vuorovaikutusta ja omaa hyvinvointiaan edistämässä -kurssille tästä


Ideoita improvisaatioon

16.04.2024 17.04.2024

Kiinnostaako musiikillinen improvisaatio, muttet oikein tiedä mistä aloittaa? Haluaisitko kehittää omaa vapaata ilmaisuasi ja oppia improvisaation perustaitoja ja -tekniikoita?

Ideoita improvisaatioon -ajankohtaiskoulutuksessa saat ideoita ja työkaluja oman musiikillisen improvisoinnin kehittämiseen ja keksimiseen. Kahden päivän koulutuksen aikana tehdään monipuolisia improvisaatioharjoituksia niin soittaen kuin laulaen.

Kouluttajina toimivat kuoronjohtaja Kaisa Halmemies ja musiikinopettaja Ari Kauppinen.

Laajuus 0,5 op

Hinta:850€

Ilmoittaudu Ideoita improvisaatioon -kurssille tästä


Parisuhdetango

19.04.2024 20.04.2024

Kaipaatko yhteistä aikaa kumppanisi kanssa? Kaipaatko enemmän läheisyyttä? Haluatko kokea syvempää yhteyttä kumppaniisi ja kehittää kommunikaatiota yhdessä tanssien?

Parisuhdetangossa pyritään aitoon, intuitiiviseen ja selkeään kommunikaatioon. Se perustuu yksinkertaisiin, selkeisiin ja asteittain haastavimpiin pariharjoituksiin. Harjoitukset vahvistavat parisuhdetta, luottamusta ja kommunikaatiota. Se auttaa paria lähestymään toisiaan, lisää avoimuutta uusille kokemuksille, valinnoille ja ratkaisuille ja lisää parin herkkyyttä toistensa tarpeita kohtaan. Uudet kokemukset luo uudenlaista dialogia, ja uusi dialogi saa aikaan uudenlaista vuorovaikutusta.

Parisuhdetango perustuu 9 peruselementtiin: kosketus, luottamus, tasapaino, Intentio, suunta, sitoutuminen, joustavuus, symmetria/ epäsymmetria ja flow. Tutkimalla näitä kutakin elementtiä erikseen, opitaan ymmärtämään mistä elementeistä kommunikaatio muodostuu ja miten niitä kaikkia lopulta yhdistelemällä syntyy hienovarainen, avoin ja soljuva yhteinen tanssi

Parisuhdetangossa on avoin ja rento ilmapiiri. Aikaisempaa kokemusta tanssista ei tarvita.

Kouluttajina toimivat Minna Tuovinen, Martin Heslop, HyvinYhdessä ry.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Parisuhdetango -kurssille tästä


Elävöittävä äänityöskentely

23.04.2024 24.04.2024

Teetkö jo tai haluatko tehdä työtä äänelläsi?

Koulutus on Sinulle, jos mietit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mihin kaikkeen ihmisääni pystyy? Miten käytät ääntäsi viestintäkeinona? Miten äänellä luodaan sisältöä? Miten elävöittää puheääntä muilla äänen keinoilla? Mitä mainos tai podcast edellyttää ääneltä? Mikä on tekniikan merkitys hyvän äänenlaadun aikaansaamiseksi?

Koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti äänen käyttöä:
1. Skriptien tulkinta
2. Karakterisointi
3. Ääniharjoittelu
4. Yhteistyö ja yrittäjyys

Koulutuksen aikana tehdään useita harjoituksia, joissa harjoitellaan ja havainnollistetaan aiheen eri osa-alueita.

Kouluttaja toimii äänialan ammattilainen Simo Orpana. Hänellä on yli 17 vuoden kokemus äänisuunnittelusta, ääninäyttelemisestä, säveltämisestä ja äänialan yrittäjyydestä.

Osallistuja osaa soveltaa äänenkäytön perustietoja ja -taitoja työssään. Osallistuja tietää äänen merkityksen ilmaisun ja työskentelyn muotoina.

Laajuus 0,5 op

Hinta:250€

Ilmoittaudu Elävöittävä äänityöskentely -kurssille tästä


 

Muita tulevia ajankohtasikoulutuksiamme voit tutkia täältä