Valikko Sulje

Yleistä ajankohtaiskoulutuksista

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen.

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

Vuoden 2023 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

Lisätietoja:

Tiina Mennala
Opettaja
+358( 44) 752 2776
tiina.mennala(a)jko.fi 

Toimisto
+358 (14) 334 8000
toimisto(a)jko.fi


Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet

29.08.2023 30.08.2023

​Miten hyödynnät lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa? Kuinka valitset musiikkia ja miten käytät musiikkia tukeaksesi lapsen kehitystä?

Lastenmusiikin uudet tuulet -koulutuksessa voit paneutua lastenmusiikin tavoitteelliseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Tutustut uuteen ja perinteisempään lastenmusiikkiohjelmistoon sekä erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Soitinrakennuspajassa pääset näkemään, kuinka erilaiset arkiset esineet, joilla ei näyttäisi olevan mitään yhteistä, muodostavat yhdistettyinä soittimen. Ja mihin muuhun sählypallosta on kuin sählyn pelaamiseen. Kun soitin on saatu valmiiksi, opettelemme myös soittamaan sitä.

Kouluttajina toimivat lastenmusiikin ammattiorkesteri Loiskiksen ammattimuusikot ja musiikkipedagogit Pekka Nättinen, Tomi Nurmi, Marianne Oivo ja Leevi Pukki.

Osallistuja osaa hyödyntää lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 28.7.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Soitinrakennuspaja ja lastenmusiikin uudet tuulet -kurssille tästä


Tunnetaitava työntekijä – vahvistusta asiakaspalvelutyöhön

05.09.2023 06.09.2023

​​Otetta tunteisiin. Miten kohtaan asiakkaan, erityisesti surevan asiakkaan, ja hänen tunteensa? Miten puhua rohkeasti ja rakentavasti kuuntelua unohtamatta? Entä miten huolehdin itsestäni?

Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen sekä asiakaspalveluun liittyviä aiheita. Koulutuksen teemoja ovat tunnetaidot, asiakkaan puheeseen kytkeytyminen, aktiivinen kuuntelu, ristiriitojen käsittely asiakastilanteessa, rohkean ja rakentavan puhumisen taito ja työntekijän omat tunteet sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen. Erityisenä teemana ovat suru, kuolema ja kriisi ilmiöinä, niiden kohtaaminen ja vaikutus asiakkaan toimintakykyyn sekä myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy. Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutuksen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajattelutapaan. Kouluttajina toimivat Ulla Klemola / IDUlla Consulting ja KM-kriisityöntekijä Maija Tahkola. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Osallistuja tietää tunteiden vaikutuksen käyttäytymiseen ja tiedostaa rakentavan kuuntelun tärkeyden vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa soveltaa tunteiden jäävuoriteoriaa omassa työskentelyssä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 4.8.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tunnetaitava työntekijä – vahvistusta asiakaspalvelutyöhön -kurssille tästä


Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi

12.09.2023 13.09.2023

Miten elää, pitää huolta ja työskennellä muistisairaan kanssa? Miten tukea sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttaa mielen hyvinvointia?

​Koulutuksessa Keski-Suomen Muistiyhdistyksen työntekijä ja kokemusasiantuntija kertomassa, miten muistiyhdistyksen toiminta edesauttaa omaisen jaksamista arjessa. Korvarunon ABC-työpajassa pääset kokeilemaan korvarunon kirjoittamista ja miettimään, miten menetelmää voi hyödyntää eri yhteyksissä työpajaohjaaja Veera Vähämaan kanssa. Mukana koulutuksessa on myös Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Vilhelmiina Lehto-Niskala aiheilla: muistisairaan ihmislähtöinen kohtaaminen, ikääntyneen muistisairaan fyysinen, psyykkisen ja sosiaalinen toimintakyky ja toimintakyvyn tukeminen.

Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 11.8.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi -kurssille tästä


Tilojen somistus, kukkasidonta ja koristelu

19.09.2023 20.09.2023

Miten hyödynnän luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa? Kuinka osaan jatkokäyttää kukkakimppuja?

​Koulutuksen aiheena on luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa. Koulutuksessa opetellaan sitomaan kukkakimppuja maljakkoon ja asetelma astiaan. Kouluttajana floristi Marja Elsinen.
Koulutus soveltuu esimerkiksi emännille, suntioille ja seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat hyödyntää luonnonmateriaaleja ja jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää tilojen estetiikka huomioiden. Ennakkotehtävänä tilojen ja kohteiden kuvaus, joissa kukkia käytetään. Tuo kuvat kännykällä tai tabletilla mukaan koulutukseen.

​Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa ja tarjoilussa. Osallistuja osaa kukkasidonnan perusteet sekä osaa sitoa kukkakimpun ja tehdä kukka-asetelman. Osallistuja osaa jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 18.8.2023 mennessä.

Hinta:280€

Ilmoittaudu Tilojen somistus, kukkasidonta ja koristelu -kurssille tästä


HyvinYhdessä - hyvinvointia tanssin keinoin

22.09.2023 23.09.2023

HyvinYhdessä - hyvinvointia tanssin keinoin
Kaipaatko uudenlaista näkökulmaa, omakohtaista kokemusta luovasta ja toimivasta kommunikaatiosta? Kaipaatko uusia tapoja oman työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja miten voit niitä hyödyntää työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa? HyvinYhdessä- hyvinvointia tanssin keinoin perustuu yksinkertaisiin harjoituksiin, joiden avulla kehitetään selkeää ja intuitiivista kommunikaatiota. Tanssi syntyy yhteisestä fyysisestä vuoropuhelusta. Siinä tutkitaan tasa-arvoista johtajuutta, aktiivista ja luovaa seuraamista, opetellaan vastaamaan toisen impulsseihin ja intentioihin positiivisella ja luovalla tavalla sekä vahvistetaan yhdessä tekemistä ja flow hetkien kokemuksia. Koulutus antaa uudenlaisia työkaluja vuoropuheluun, jossa luovuus, läsnäolo, avoimuus ja luottamus ovat sen keskiössä. Se antaa uusia tekemisen ja ajattelun malleja omaan työhön, kehittää luovuutta, lisää kehotietoisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työpajassa on avoin ja rento ilmapiiri. Aikaisempaa kokemusta tanssista ei tarvita.

Kouluttajina toimivat Minna Tuovinen, Martin Heslop, HyvinYhdessä ry.

Koulutuksen laajuus 0,5 op

Koulutuspäivät 22.-23.9.2023 (pe klo 17-20, la klo 10-17)

Koulutuspäivät 22.-23.9.2023 (pe klo 17-20, la klo 10-17)

Ilmoittaudut 21.08.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu HyvinYhdessä - hyvinvointia tanssin keinoin -kurssille tästä


Kohtaamistaiteesta inspiraatiota kasvatustyöhön

22.09.2023 18.11.2023

Koulutus tarjoaa pedagogisia keinoja yhteisöllisyyden tukemiseen ja arvostavaan kohtaamiseen hyvinvointia edistävän Kohtaamistaide –menetelmän kautta.

Kohtaamistaide on strukturoitua, moniaistista, ryhmämuotoista taidetoimintaa, jossa arvostuksella on merkittävä rooli. Koulutus rohkaisee vuorovaikutukseen ja mahdollistaa itseilmaisun moniaistisen taiteen tekemisen kautta. Osallistujia tuetaan ja ohjataan soveltamaan koulutuksessa opittuja Kohtaamistaiteen näkökulmia ja toimintatapoja omassa työssään ja työyhteisössään.

Koulutuksessa painottuu taidetyöskentely eri tekniikoilla. Opit jokaisena viikonloppuna 1-2 uutta kuvataidetekniikkaa, joita voit hyödyntää työssäsi. Koulutuksessa kokematonkin osallistuja voi rentoutua ja keskittyä tekemiseen ilman aikaisempaa kokemusta kuvataiteellisesta työskentelystä.

Laajuus: 3 op

Koulutuspäivät: 22.-23.9., 27.-28.10. ja 17.-18.11.2023 (pe klo 17-20, la klo 10-17)

Ilmoittaudu 15.9.2023 mennessä.

Hinta:490€

Ilmoittaudu Kohtaamistaiteesta inspiraatiota kasvatustyöhön -kurssille tästä


Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa

26.09.2023 27.09.2023

Mitä on seikkailu? Mitä vieras ympäristö voi opettaa omasta itsestä tai ryhmässä toimimisesta? Elämyspedagogiikka tarjoaa kokonaisvaltaisen oppimisen menetelmän, joka mahdollistaa vastuullisuuteen kasvamista ja maaperän turvallisessa ryhmässä toimimiselle. Koulutus sopii kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, jotka haluavat lisätä toiminnallisuutta työhönsä.

Koulutuksessa tutustutaan elämyspedagogiikan perusteisiin ja historiaan, turvallisuusajatteluun, sekä soveltamiseen omassa työympäristössä. Sivuamme elämyspedagogisen ohjaamisen perustietoja ja –taitoja, joita osallistuja voi opetella hyödyntämään omassa työssään. Koulutus sisältää teoriaosuuksia, toiminnallisia sisältöjä ja päiväretken.

Osallistuja ymmärtää elämyspedagogisen toiminnan periaatteet ja osaa soveltaa elämyspedagogiikkaa omassa työympäristössä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 25.8.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kurssille tästä


Hautausmaatyöntekijöiden ajankohtaispäivät

03.10.2023 04.10.2023

Haluatko tavata kollegoita ja vaihtaa ajatuksia kausityön päättyessä?

​​Koulutuksen ensimmäinen päivä koostuu alan työntekijöiden toisiinsa tutustumisesta, jakamisesta ja jaksamisen pohdinnasta. Lisäksi käsitellään hyvin hoidetun puistoympäristön, kauden kasvien ja kesäkukkien merkitystä omaisen ja laajemmin asiakasnäkökulmasta. Toinen päivä koostuu työyhteisötaitojen vahvistamisesta.

1. päivä: Tutustuminen ja ryhmätyö työnkuvasta: Miten voimme tänään? Ajatusten ja kuulumisten vaihtoa sekä työtilanteista jakamista luottamuksellisessa ilmapiirissä. Aiheet: Hautausmaan toimet kauden aikana, haudoille soveltuvat kasvit, kesäkukat sekä hautausmaan pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ympäristönhoito hyvinvoinnin näkökulmasta. Kouluttajana kauppapuutarhayrittäjä Kaisa Hoppula

2. päivä. Työyhteisötaitojen merkitys omassa työssä ja esihenkilöasemassa uudentyyppisen, valmentavan johtamisen näkökulmasta. Aiheet: Hyvän työyhteisön, työntekijän ja johtajan tuntomerkit, sanat luovat todellisuutta – kuinka jokaisen puhe muokkaa työilmapiiriä?, ainoa asia mitä voin muuttaa on oma käytökseni – askeleet työpaikan ristiriitojen ratkaisuun. Kouluttajana pastori/työnohjaaja Paulus Pikkarainen

Osallistuja osaa toimia aktiivisena työyhteisön jäsenenä ja käyttää työyhteisöviestintätaitojaan sekä osaa soveltaa valmentavan johtamisen näkökulmaa työpaikan ristiriitatilanteissa. Osallistuja tuntee hyviä kesäkukkalajikkeita sekä ymmärtää niiden hoitoa ja saa ideoita kasvien käyttöön ja hautausmaan ilmeen uudistamiseen.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 1.9.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hautausmaatyöntekijöiden ajankohtaispäivät -kurssille tästä


Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa – Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset

07.11.2023 08.11.2023

​Kokonaisvaltainen, avoin hengellisyys on voimavarojen ja oman jaksamisen työväline. Oman kehollisuutensa ja elämäntilanteensa näkeminen Jumalan rakastavassa valossa kutsuu tasapainoon ja yhteyteen.

​​Koulutuksessa osallistuja tutkii elämäänsä ja spiritualiteettiaan hiljaisuuden, kehollisuuden, omakuvansa ja erilaisten hengellisten (hiljaisuuden jooga, ignatiaanisuus) harjoitteiden kautta sekä rohkaistuu käyttämään kehollisia rukousmenetelmiä omassa elämässään ja esim. pienryhmien ohjauksessa.

​​Erityisesti kokonaisvaltaiseen kokemiseen painottuvassa koulutuksessa liitytään hiljaisuuden tilaan, jossa voi löytää ainutlaatuisen ja yksilöllisen tapansa elää Jumalan luomassa maailmassa – mystiikan teologian ja kristillisen rukoustradition sisällä. Voit ryhmässä opetella olemassaolon kokonaisuutta, niin että kirkon työntekijänä koet olevasi oma itsesi.Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa hyväksyvää asennetta omaan itseen, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Harjoitteet johdattavat Jumalan läsnäolon kokemiseen, Pyhän Hengen lahjojen vastaanottamiseen ja avaraan rukoukseen. Koulutus painottuu hiljaisuuden joogan® ja ignatiaanisten hengellisten harjoitteiden sisältöön.

Kouluttajana ignatiaanisen retriitin ohjaaja, hengellinen ohjaaja, hiljaisuuden joogaohjaaja, TM, pastori Minna Rantalainen.

Osallistuja osaa käyttää kehollisuuden ja hiljaisuuden joogan elementtejä työssään ja omassa elämässään. Osallistuja tietää hiljaisuuden joogan perusteita ja harjoituskokonaisuuksia sekä osaa soveltaa kokonaisvaltaisen hengellisyyden rikkautta omassa työssään ja ihmisten kohtaamisissa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 6.10.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa – Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset -kurssille tästä


Surevan kohtaaminen

14.11.2023 15.11.2023

​​Tarvitsetko valmiuksia kohdata surevia ja ymmärtää surun ja surutyön perusteita?

Koulutuksessa rohkaistut kohtaamaan ja tukemaan surevia sekä ymmärrät suremisen ja surutyön perusluonnetta. Ennakkotehtävään ja vuorovaikutteiseen keskusteluun pohjautuvan koulutusmenetelmän keinoin pohdit ja arvioit hyviä tapoja kohdata surevia omaisia. Koulutuksessa käsitellään erityyppisten kuolemien aiheuttamaa surua, sekä tutustutaan asiakaspalvelun ja palveluohjauksen näkökulmasta siihen, mitä ohjatuissa sururyhmissä tapahtuu.

Osallistuja osaa soveltaa surevan kohtaamisessa surutyön perusteita.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 13.10.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Surevan kohtaaminen -kurssille tästä