Valikko Sulje

Yleistä ajankohtaiskoulutuksista

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

 

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen.

 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

 

Vuoden 2023 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassikoulutus

Voit osallistua koulutuspäivään ja/tai osaamistestiin. Testin hyväksytysti suorittanut saa Ruokaviraston hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

Lisätietoja:
Niina Hakala

Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

 

Työturvallisuuskortti

Voit osallistua joko SosTer- tai työturvakorttikoulutukseen, jotka järjestetään SPEK:n ja Työturvakeskuksen kriteerien mukaisesti. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (8h) mittainen. Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe, jonka läpäisseet saavat SosTer- tai työturvakortin. Kortin voimassaoloaika on 5 vuotta.

Lisätietoja:
Tiina Mennala

Opettaja
+358 (0)44 752 2776
tiina.mennala(at)jko.fi

 

Palveluja kotiin -passikoulutus

Voit osallistua Palveluja kotiin -passikoulutukseen (8h), joka on tarkoitettu palvelujen tuottajille, joiden pääasiallinen työympäristö on asiakkaan koti. Koti voi olla myös asumispalveluja tarjoavissa hoitokodeissa ja muissa palveluasumisen yksiköissä.

Lisätietoja:
Niina Hakala

Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi


Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi

25.10.2022 26.10.2022

Kouluttajana on diakoniatyöntekijä Seija Puusaari. Korvarunon ABC -työpajassa pääset kokeilemaan korvarunon kirjoittamista ja miettimään, miten menetelmää voi hyödyntää eri yhteyksissä. Mukana koulutuksessa Tampereen yliopiston tutkija aiheilla: muistisairaan ihmislähtöinen kohtaaminen, ikääntyneen muistisairaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen.

Koulutuksessa Keski-Suomen Muistiyhdistyksen työntekijä ja kokemusasiantuntija kertomassa, miten muistiyhdistyksen toiminta edesauttaa omaisen jaksamista ja arjen pärjäämisen ilot ja surut.

Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 7.10.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi -kurssille tästä


Vapaaehtois- ja yhteisötoiminta seurakunnissa

08.11.2022 09.11.2022

Millaista on toimiva vapaaehtoistyö? Miten vahvistaa osallisuuden edistämistä diakonisessa yhteisötyössä? Tutustut vapaaehtoistoiminnan kehittämisen polku-työkaluun ja kuulet kokemuksia diakonisesta yhteisötoiminnasta.

Koulutuksessa tarkastellaan vapaaehtoistoiminnan johtamista, vapaaehtoisten ohjaamista ja esitellään vapaaehtoistoiminnan kehittämisen polku-työkalu. Samalla käsitellään vapaaehtoistoiminnan ajankohtaisia linjauksia evankelisluterilaisessa kirkossa. Kouluttajana johtava vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Lauri Anttila, Töölön seurakunta.

Toisena päivänä käydään läpi matalan kynnyksen diakonisen yhteisötoiminnan kehittämisen kokemuksia. Kouluttajana johtava diakoniatyöntekijä Jukka-Pekka Vaittinen, Hyvinkään seurakunta. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Osallistuja ymmärtää vapaaehtoistoiminnan johtamisen perusteita ja osaa soveltaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen polku-työkalua omassa työssään. Osallistuja tiedostaa seurakuntien yhteisötoiminnan edistämisen keskeisiä elementtejä.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 € (pelkällä etäyhteydellä 180 €)

Ilmoittaudu 07.10.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Vapaaehtois- ja yhteisötoiminta seurakunnissa -kurssille tästä


Korjaava perhetyö seurakunnassa

16.01.2023 14.09.2023

Miten tuet parisuhdetta ja koko perhettä voimaan paremmin? Seurakunnissa tarvitaan kehittyvää asiantuntijuutta monimuotoisten perheiden kohtaamisessa. ​​Tule syventämään korjaavan ja kuntouttavan perhetyön osaamistasi moniammatillisissa verkostoissa!

Koulutus tuottaa osaamista ymmärtää perheen kehitysvaiheita ja haasteita, perhedynamiikkaa, erilaisia perhemuotoja ja erilaisia perheen kriisejä. Koulutuksessa käsitellään seuraavat kokonaisuudet:
- Kriisin ja trauman vaiheet perheiden elinkaaressa.
- Perheiden psykososiaalisen tuen merkitys. Seurakunnan työntekijän rooli parisuhteen ja perheen tukemisessa.
- Dialogisuus työntekijän ja perheen välillä.
- Verkostoyhteistyö oman seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa, mm. perhekeskukset.
- Toiminnalliset ja voimaannuttavat menetelmät perhetyössä.

Koulutukseen kuuluu yhteensä viisi intensiivipäivää (1 op), orientoiva tehtävä (0,5 op) ja kehittämistehtävä (3,5 op).

Kouluttajat: TM, pastori, pari- ja perhepsykoterapeutti, asiantuntija Liisa Välilä ja diakonian asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallituksesta.

Osallistuja osaa hyödyntää työssään tietoaan kriisien ja traumojen synnystä ja niiden vaikutuksista perheiden elämään. Osallistuja osaa toimia erilaisten perheiden; esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden parissa, sekä osaa käyttää ja soveltaa erilaisia korjaavan perhetyön toimintamalleja sekä kehittää seurakunnan perhetyötä.

Laajuus 5 op

Ilmoittaudu molemmille jaksoille samalla, 15.12.2022 mennessä.

Hinta:480€

Ilmoittaudu Korjaava perhetyö seurakunnassa -kurssille tästä


Striimaus sujuvaksi

24.01.2023 25.01.2023

​​Striimaus sujuvaksi koulutus sukeltaa syvälle suoralähetysten maailmaan seurakunnan ja kaikuisten kirkkotilojen erityistarpeiden näkökulmasta.

Kahden päivän aikana käsitellään suoralähetyksissä tarvittavia tietoja ja taitoja, tutustutaan kuvakerronnan perusteisiin ja hyvän äänenlaadun saloihin sekä toteutetaan testistriimilähetys alusta loppuun saakka. Jokainen osallistuja tekee suoralähetyksen ja osaa ennakoida ongelmatilanteet ja selvitä niistä.

Aiheina ovat suoralähetyslaitteiston minimivaatimukset, yhteensopivuudet ja kustannusarviot; puheen ja eri akustisten instrumenttien mikitys lähetyksiin; äänen ominaisuudet, äänenlaatu sekä äänen toisto ja tarkkailu; kuvakulmat ja kuvakerronnan perusteet elävässä kuvassa sekä lähetyksen elävöittäminen graafisin elementein; lähetys- ja kuvausyhteistyön tekeminen seurakuntaorganisaatiossa.

Kouluttajat: nuorisotyönohjaaja Toni Launonen, viestinnän ammattilainen Heikki Impiö, musiikinopettaja Ari Kauppinen ja Elias Mäenpää Virtuaalikirkosta.

Osallistuja tuntee suoralähetysten laite- ym. vaatimuksia ja osaa toteuttaa suoralähetyksen. Osallistuja tuntee kuvakerronnan, äänenlaadun ja graafisen elävöittämisen perusteet.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 23.12.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Striimaus sujuvaksi -kurssille tästä


Kirjoittaminen ja maalaaminen hengellisen ohjauksen välineenä

14.02.2023 15.02.2023

​​Miten yhdistät raamattuopetuksen ja kädentaidot? Haluatko ideoita avoimeen Jumalan kohtaamiseen eri aisteilla kirjoittamalla ja maalaamalla? Koulutuksessa tutustut mm. Bible Journaling -menetelmään.

​​Luovien menetelmien koulutus yhdistää hengellisen ohjauksen, kirjoittamisen ja kädentaidot. Koulutuksessa tutustutaan kirjoittamiseen Raamatun lukemisen tukena ja tehdään kirjoitus- ja meditaatioharjoituksia. Koulutukseen osallistuva kehittyy Bible Journaling -menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä ja tutustuu tavallisimpiin tekniikoihin ja välineisiin. Harjoituksissa on tavoitteena avoin Jumalan kohtaaminen kaikilla aisteilla.

Kouluttajina toimivat diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt ja diakoni, artesaani, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Lindroos.

​​Osallistuja osaa koristella ja kuvittaa Raamatun tekstejä esim. piirtämällä, maalaamalla, leimaamalla ja tekstaamalla samalla Raamatun sanomaa miettien. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa ja henkilökohtaisessa elämässä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 13.1.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kirjoittaminen ja maalaaminen hengellisen ohjauksen välineenä -kurssille tästä


Lastenohjaajana rippikoulussa

15.02.2023 16.02.2023

​Oletko ollut mukana rippikoulutyössä tai tarvitsetko osaamista nuorten kohtaamiseen?

​Koulutuksessa käydään läpi nuorten kehitykseen liittyviä vaiheita, tutustutaan Suuri ihme -rippikoulusuunnitelmaan, rippikoulun toiminta-ajatukseen ja tavoitealueisiin. Koulutuksessa perehdytään rippikouluikäisten kohtaamiseen, seurakunnan tiimityöhön sekä isostoimintaan. Koulutuksen aikana saat valmiuksia siihen, miten lastenohjaajan osaamista voi hyödyntää rippikoulussa.

Osallistuja tunnistaa nuoren kehitysvaiheet, soveltaa saatua tietoa seurakunnan rippikoulutyössä, sekä tuntee luterilaisen kirkon rippikoulutyön keskeiset periaatteet ja tunnistaa vahvuutensa ja kehittämistarpeensa rippikoulutyötekijänä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 13.1.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lastenohjaajana rippikoulussa -kurssille tästä


Valokuva ja video somessa

07.03.2023 08.03.2023

​​Miten tuotan videot? Miten kuvan ja videon sisältöön vaikuttavat valaistus ja äänenlaatu ym. tekniset lainalaisuudet?

Kahden päivän koulutuksessa voit paneutua valo- ja videokuvaukseen Pastori Puhdon, eli srk-pastori Juho Puhdon ohjauksessa. Koulutus koostuu seuraavista aihealueista;
- kuvaamisen lainalaisuudet: tekniset välineet, valaistus, sommittelu/käsikirjoittaminen, liike ja lisäksi parhaat, edulliset kikkakolmoset myös kaikuviin kirkkotiloihin
- studiokuvaus / hyvä studiosommittelu
- kuva ja video eri somekanavissa (videopalvelut, Facebook, Instagram (Stories) / livelähetysten tekeminen)
- hyvä, jopa viraaliksi leviävä kuva tai videopätkä (kuvien analysointia)
- livelähetyksessä kameran takana / livelähetyksessä esiintyjänä tai juontajana.

Osallistuja osaa tehdä kevyellä toteutuksella videon seurakunnan viestinnän käyttöön ja ymmärtää valo- ja videokuvaamisen sekä livelähetyksen tekniset periaatteet.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 7.2.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Valokuva ja video somessa -kurssille tästä


Ennaltaehkäisevä ja vahvistava parisuhdetoiminta

21.03.2023 22.03.2023

​​Teetkö seurakunnassa ennaltaehkäisevää parisuhdetoimintaa? Miten tuet pari- ja perhesuhteita? Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki -koulutuksessa innostut, rohkaistut toimimaan yhteistyöverkostossa sekä lisäät asiantuntemustasi pari- ja perhetoimintaan.

​​Tässä ennaltaehkäisyyn pyrkivässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten vahvistaa parien omia taitoja parisuhteen eri vaiheissa. Keinoina voivat olla parisuhdeluennot, –ryhmät, –tapahtumat, toimituskeskustelut, perheleirit, perhevalmennus ja perhekerho–ohjelma. Materiaaleina koulutuksessa esitellään uudistetut Parisuhteen ja vanhemmuuden palikat sekä Virtaa välillämme –konsepti. Kouluttaja teologian maisteri, pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä.

Liisan koulutuksen osallistujapalautteesta koottua: “Liisan asiantuntemus on huippu.”
“Nyt meillä on välineitä, materiaalia, johon voi vielä palata myöhemmin.”

​Osallistuja osaa käynnistää ennaltaehkäisevää parisuhdetoimintaa seurakunnassa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 20.2.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ennaltaehkäisevä ja vahvistava parisuhdetoiminta -kurssille tästä


Eläkkeelle! Sujuvasti uuteen elämänvaiheeseen

28.03.2023 29.03.2023

Eläkkeelle siirtyminen on suuri askel. Miten Sinä voit valmistautua tähän uuteen elämänvaiheeseen?

Koulutuksessa hankit tietoa aktiivisena vanhenemisesta sekä elämänkulun suunnittelusta vanhuuden kynnyksellä.Sinulla on mahdollisuus ennakoida ja prosessoida eläköitymisen muutosta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Hyvän vanhenemisen, tavoitteiden ja elämänkulun ennakoinnin tutkijatohtori Milla Saajanaho, Gerontologian tutkimuskeskus, kanssa käsittelet eläkkeelle siirtymisen tuomia yksilöllisiä muutoksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Koulutuksessa on mukana myös kirkon eläkeasioista vastaava Kevan kouluttaja.

Osallistuja tiedostaa eläkkeelle siirtymisen lähestyessä ja aikana itselleen merkittäviä kysymyksiä ja elämäntilanteen muutoksia sekä ymmärtää mielen hyvinvoinnin lainalaisuudet. Osallistuja tunnistaa keinoja, joilla huolehtii työprosessien jatkuvuudesta.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 28.2.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Eläkkeelle! Sujuvasti uuteen elämänvaiheeseen -kurssille tästä


Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa

30.03.2023 31.03.2023

Mitä on seikkailu? Mitä vieras ympäristö voi opettaa omasta itsestä tai ryhmässä toimimisesta? Elämyspedagogiikka tarjoaa kokonaisvaltaisen oppimisen menetelmän, joka mahdollistaa vastuullisuuteen kasvamista ja maaperän turvallisessa ryhmässä toimimiselle. Koulutus sopii kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, jotka haluavat lisätä toiminnallisuutta työhönsä.

Koulutuksessa tutustutaan elämyspedagogiikan perusteisiin ja historiaan, turvallisuusajatteluun, sekä soveltamiseen omassa työympäristössä. Sivuamme elämyspedagogisen ohjaamisen perustietoja ja –taitoja, joita osallistuja voi opetella hyödyntämään omassa työssään. Koulutus sisältää teoriaosuuksia, toiminnallisia sisältöjä ja päiväretken.

Osallistuja ymmärtää elämyspedagogisen toiminnan periaatteet ja osaa soveltaa elämyspedagogiikkaa omassa työympäristössä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 28.2.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kurssille tästä


Ääninäyttelemisen perusteet

25.04.2023 26.04.2023

​Miten käytät ääntäsi viestintäkeinona? Haluaisitko ääninäytellä? Tehdä mainoksia, perustaa podcastin tai jalostaa sitä? Mihin kaikkeen ihmisääni pystyy, entä miten tehdä hyviä introja tai elävöittää puheääntä muilla äänikeinoilla, entä mitä tekniikkaa hyvä äänenlaatu vaatii?

Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut ääninäyttelemisestä ja äänen käytöstä erilaisten luovien kokonaisuuksien yhteydessä.
Koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti äänen käyttöä; 1. Skriptien tulkinta 2. Karakterisointi 3. Ääniharjoittelu 4. Yhteistyö ja yrittäjyys

Koulutuksen aikana tehdään useita harjoituksia, joilla harjoitellaan ja havainnollistetaan aiheen eri osa-alueita. Kouluttaja on äänialan ammattilainen Simo Orpana. Simo Orpanalla on yli 16 vuoden kokemus äänisuunnittelusta, ääninäyttelemisestä, säveltämisestä ja äänialan yrittäjyydestä.

Osallistuja osaa soveltaa ääninäyttelyn perustietoja ja -taitoja työssään. Osallistuja tietää äänen merkityksen ilmaisun ja työskentelyn muotoina.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 24.3.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ääninäyttelemisen perusteet -kurssille tästä


Metsämieli

09.05.2023 10.05.2023

Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli -menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Metsämieli -menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voit soveltaa tilanteeseen sopivalla tavalla ohjaustyössä.

Metsämieli -menetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luontoympäristössä yhdistyvät kokonaisvaltaiset hyvinvointivaikutukset. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivammat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Kouluttajana toimii Ulla Hietala, jolla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja ohjausalalta, yhteisötyöohjaaja- ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja.
Koulutus on tarkoitettu sekä menetelmän ohjaajakoulutukseksi työntekijälle että työntekijän oman työssäjaksamisen tukemiseen.

Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -menetelmiä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 7.4.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Metsämieli -kurssille tästä


Lastenmusiikin uudet tuulet

29.08.2023 30.08.2023

​Miten hyödynnät lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa? Kuinka valitset musiikkia ja miten käytät musiikkia tukeaksesi lapsen kehitystä?

Lastenmusiikin uudet tuulet -koulutuksessa voit paneutua lastenmusiikin tavoitteelliseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Tutustut uuteen ja perinteisempään lastenmusiikkiohjelmistoon sekä erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin. Kouluttajina toimivat lastenmusiikin ammattiorkesteri Loiskis ry:n muusikot ja pedagogit Pekka Nättinen, Tomi Nurmi, Marianne Oivo ja Leevi Pukki.

Osallistuja osaa hyödyntää tavoitteellisesti lastenmusiikkia lapsen kehityksen tukemisessa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 28.7.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lastenmusiikin uudet tuulet -kurssille tästä


Tunnetaitava työntekijä – vahvistusta asiakaspalvelutyöhön

05.09.2023 06.09.2023

​​Otetta tunteisiin. Miten kohtaan asiakkaan, erityisesti surevan asiakkaan, ja hänen tunteensa? Miten puhua rohkeasti ja rakentavasti kuuntelua unohtamatta? Entä miten huolehdin itsestäni?

Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen sekä asiakaspalveluun liittyviä aiheita. Koulutuksen teemoja ovat tunnetaidot, asiakkaan puheeseen kytkeytyminen, aktiivinen kuuntelu, ristiriitojen käsittely asiakastilanteessa, rohkean ja rakentavan puhumisen taito ja työntekijän omat tunteet sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen. Erityisenä teemana ovat suru, kuolema ja kriisi ilmiöinä, niiden kohtaaminen ja vaikutus asiakkaan toimintakykyyn sekä myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy. Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutuksen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajattelutapaan. Kouluttajina toimivat Ulla Klemola / IDUlla Consulting ja KM-kriisityöntekijä Maija Tahkola. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Osallistuja tietää tunteiden vaikutuksen käyttäytymiseen ja tiedostaa rakentavan kuuntelun tärkeyden vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa soveltaa tunteiden jäävuoriteoriaa omassa työskentelyssä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 4.8.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tunnetaitava työntekijä – vahvistusta asiakaspalvelutyöhön -kurssille tästä


Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi

12.09.2023 13.09.2023

Miten elää, pitää huolta ja työskennellä muistisairaan kanssa? Miten tukea sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttaa mielen hyvinvointia?

​Koulutuksessa Keski-Suomen Muistiyhdistyksen työntekijä ja kokemusasiantuntija kertomassa, miten muistiyhdistyksen toiminta edesauttaa omaisen jaksamista arjessa. Korvarunon ABC-työpajassa pääset kokeilemaan korvarunon kirjoittamista ja miettimään, miten menetelmää voi hyödyntää eri yhteyksissä työpajaohjaaja Veera Vähämaan kanssa. Mukana koulutuksessa on myös Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Vilhelmiina Lehto-Niskala aiheilla: muistisairaan ihmislähtöinen kohtaaminen, ikääntyneen muistisairaan fyysinen, psyykkisen ja sosiaalinen toimintakyky ja toimintakyvyn tukeminen.

Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 11.8.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Muistisairaus, tunteet ja mielen hyvinvointi -kurssille tästä


Tilojen somistus, kukkasidonta ja koristelu

19.09.2023 20.09.2023

Miten hyödynnän luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa? Kuinka osaan jatkokäyttää kukkakimppuja?

​Koulutuksen aiheena on luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa. Koulutuksessa opetellaan sitomaan kukkakimppuja maljakkoon ja asetelma astiaan. Kouluttajana floristi Marja Elsinen.
Koulutus soveltuu esimerkiksi emännille, suntioille ja seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat hyödyntää luonnonmateriaaleja ja jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää tilojen estetiikka huomioiden. Ennakkotehtävänä tilojen ja kohteiden kuvaus, joissa kukkia käytetään. Tuo kuvat kännykällä tai tabletilla mukaan koulutukseen.

​Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa ja tarjoilussa. Osallistuja osaa kukkasidonnan perusteet sekä osaa sitoa kukkakimpun ja tehdä kukka-asetelman. Osallistuja osaa jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 18.8.2023 mennessä.

Hinta:280€

Ilmoittaudu Tilojen somistus, kukkasidonta ja koristelu -kurssille tästä


Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa

26.09.2023 27.09.2023

Mitä on seikkailu? Mitä vieras ympäristö voi opettaa omasta itsestä tai ryhmässä toimimisesta? Elämyspedagogiikka tarjoaa kokonaisvaltaisen oppimisen menetelmän, joka mahdollistaa vastuullisuuteen kasvamista ja maaperän turvallisessa ryhmässä toimimiselle. Koulutus sopii kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, jotka haluavat lisätä toiminnallisuutta työhönsä.

Koulutuksessa tutustutaan elämyspedagogiikan perusteisiin ja historiaan, turvallisuusajatteluun, sekä soveltamiseen omassa työympäristössä. Sivuamme elämyspedagogisen ohjaamisen perustietoja ja –taitoja, joita osallistuja voi opetella hyödyntämään omassa työssään. Koulutus sisältää teoriaosuuksia, toiminnallisia sisältöjä ja päiväretken.

Osallistuja ymmärtää elämyspedagogisen toiminnan periaatteet ja osaa soveltaa elämyspedagogiikkaa omassa työympäristössä.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 25.8.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Elämyspedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kurssille tästä


Hautausmaatyöntekijöiden ajankohtaispäivät

03.10.2023 04.10.2023

Haluatko tavata kollegoita ja vaihtaa ajatuksia kausityön päättyessä?

​​Koulutuksen ensimmäinen päivä koostuu alan työntekijöiden toisiinsa tutustumisesta, jakamisesta ja jaksamisen pohdinnasta. Lisäksi käsitellään hyvin hoidetun puistoympäristön, kauden kasvien ja kesäkukkien merkitystä omaisen ja laajemmin asiakasnäkökulmasta. Toinen päivä koostuu työyhteisötaitojen vahvistamisesta.

1. päivä: Tutustuminen ja ryhmätyö työnkuvasta: Miten voimme tänään? Ajatusten ja kuulumisten vaihtoa sekä työtilanteista jakamista luottamuksellisessa ilmapiirissä. Aiheet: Hautausmaan toimet kauden aikana, haudoille soveltuvat kasvit, kesäkukat sekä hautausmaan pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ympäristönhoito hyvinvoinnin näkökulmasta. Kouluttajana kauppapuutarhayrittäjä Kaisa Hoppula

2. päivä. Työyhteisötaitojen merkitys omassa työssä ja esihenkilöasemassa uudentyyppisen, valmentavan johtamisen näkökulmasta. Aiheet: Hyvän työyhteisön, työntekijän ja johtajan tuntomerkit, sanat luovat todellisuutta – kuinka jokaisen puhe muokkaa työilmapiiriä?, ainoa asia mitä voin muuttaa on oma käytökseni – askeleet työpaikan ristiriitojen ratkaisuun. Kouluttajana pastori/työnohjaaja Paulus Pikkarainen

Osallistuja osaa toimia aktiivisena työyhteisön jäsenenä ja käyttää työyhteisöviestintätaitojaan sekä osaa soveltaa valmentavan johtamisen näkökulmaa työpaikan ristiriitatilanteissa. Osallistuja tuntee hyviä kesäkukkalajikkeita sekä ymmärtää niiden hoitoa ja saa ideoita kasvien käyttöön ja hautausmaan ilmeen uudistamiseen.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 1.9.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hautausmaatyöntekijöiden ajankohtaispäivät -kurssille tästä


Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa – Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset

07.11.2023 08.11.2023

​Kokonaisvaltainen, avoin hengellisyys on voimavarojen ja oman jaksamisen työväline. Oman kehollisuutensa ja elämäntilanteensa näkeminen Jumalan rakastavassa valossa kutsuu tasapainoon ja yhteyteen.

​​Koulutuksessa osallistuja tutkii elämäänsä ja spiritualiteettiaan hiljaisuuden, kehollisuuden, omakuvansa ja erilaisten hengellisten (hiljaisuuden jooga, ignatiaanisuus) harjoitteiden kautta sekä rohkaistuu käyttämään kehollisia rukousmenetelmiä omassa elämässään ja esim. pienryhmien ohjauksessa.

​​Erityisesti kokonaisvaltaiseen kokemiseen painottuvassa koulutuksessa liitytään hiljaisuuden tilaan, jossa voi löytää ainutlaatuisen ja yksilöllisen tapansa elää Jumalan luomassa maailmassa – mystiikan teologian ja kristillisen rukoustradition sisällä. Voit ryhmässä opetella olemassaolon kokonaisuutta, niin että kirkon työntekijänä koet olevasi oma itsesi.Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa hyväksyvää asennetta omaan itseen, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Harjoitteet johdattavat Jumalan läsnäolon kokemiseen, Pyhän Hengen lahjojen vastaanottamiseen ja avaraan rukoukseen. Koulutus painottuu hiljaisuuden joogan® ja ignatiaanisten hengellisten harjoitteiden sisältöön.

Kouluttajana ignatiaanisen retriitin ohjaaja, hengellinen ohjaaja, hiljaisuuden joogaohjaaja, TM, pastori Minna Rantalainen.

Osallistuja osaa käyttää kehollisuuden ja hiljaisuuden joogan elementtejä työssään ja omassa elämässään. Osallistuja tietää hiljaisuuden joogan perusteita ja harjoituskokonaisuuksia sekä osaa soveltaa kokonaisvaltaisen hengellisyyden rikkautta omassa työssään ja ihmisten kohtaamisissa.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 6.10.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hengellistä levollisuutta ja tasapainoa – Kehollisen rukouksen, meditaation ja hiljaisuuden joogan maistiaiset -kurssille tästä


Surevan kohtaaminen

14.11.2023 15.11.2023

​​Tarvitsetko valmiuksia kohdata surevia ja ymmärtää surun ja surutyön perusteita?

Koulutuksessa rohkaistut kohtaamaan ja tukemaan surevia sekä ymmärrät suremisen ja surutyön perusluonnetta. Ennakkotehtävään ja vuorovaikutteiseen keskusteluun pohjautuvan koulutusmenetelmän keinoin pohdit ja arvioit hyviä tapoja kohdata surevia omaisia. Koulutuksessa käsitellään erityyppisten kuolemien aiheuttamaa surua, sekä tutustutaan asiakaspalvelun ja palveluohjauksen näkökulmasta siihen, mitä ohjatuissa sururyhmissä tapahtuu.

Osallistuja osaa soveltaa surevan kohtaamisessa surutyön perusteita.

Laajuus 0,5 op

Ilmoittaudu 13.10.2023 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Surevan kohtaaminen -kurssille tästä